Arend Jan Boekestijn, 0658825016

Arend-Jan Boekestijn is geboren in 1959 te Amstelveen. Na het VWO studeerde hij geschiedenis en politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit. Van 1986 tot 1989 was hij verbonden aan het European University Institute te Florence. Vanaf 1989 is hij werkzaam bij de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties liggen op het terrein van de geschiedenis van het Europese statensysteem in de 19e en 20e eeuw en de geschiedenis van de Europese Integratie.

Van 2003 tot 2006 was hij lid van de klankbordgroep van de Nederlandse Minister van Defensie. Vanaf november 2006 tot november 2009 was hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD fractie met de portefeuilles defensie en ontwikkelingssamenwerking.

In november 2009 verscheen ‘de prijs van een slecht geweten’, uitgegeven door Aspekt. In dit boek wordt de ontwikkelingsindustrie aan de kaak gesteld. Het boek behaalde onlangs zijn vierde druk. In 2013 verschijnt Een Onvolkomen Unie, een boek over Europa en de eurocrisis.

Huidige activiteiten:

1. is  verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen van de Universiteit Utrecht.

2. vaste wekelijkse buitenlandcolumnist bij Elsevier

3. geeft commentaar op radio en tv, lid Buitenland panel BNR

4. schrijft met enige regelmaat essays voor NRC-Handelsblad

5. geeft lezingen en vervult dagvoorzitterschappen door het gehele land

6. Lid van de Raad van Toezicht Hoge School Leiden

CONTACT: ajboekestijn@gmail.com, gsm 0658825016

rogerkreemer

Rechten Roger Cremers

annekehymen

rechten Anneke Hymmen

markobakkerRechten Marco Bakker Hollandse Hoogte

veerleboekestijnrechtenvrij

ajbpronkDebat Pronk-Boekestijn Utrecht 2007

Arend Jan Boekestijn biedt zijn eerste exemplaar van zijn boek aAanbieding boek De Prijs van een slecht geweten aan Dr. Jan Pronk

ajbfrance