Lezingen en dagvoorzitterschap

Arend Jan Boekestijn geeft lezingen door het gehele land en in het buitenland. Hij is ook beschikbaar als dagvoorzitter. In mijn drukke agenda is niet meer ruimte dan twee optredens per week. Boekt U dus ruim van tevoren. Ideële instellingen krijgen korting. Voor informatie kunt U bellen met 0658825016

Thema’s voor lezingen

1. Als wetenschapper en als politicus heb ik de Eurocrisis van dichtbij meegemaakt. Kan een gemeenschappelijke munt 17 heterogene lidstaten schragen? Zal de grand bargain steun in ruil voor hervormingen slagen? Kan men sterke instituties exporteren naar landen met zwakke instituties?

2. Wat is nu eigenlijk een goede leider? Een lezing over Churchill, De Gaulle, Bolkestein, Rutte

3. Too big to fail should not exist. Zolang bankiers ervan overtuigd zijn dat hun risico’s uiteindelijk zullen worden afgedekt door de belastingbetaler zullen zij risicovol blijven opereren. De regering zou om die reden wekelijks moeten herhalen dat de kosten van een failliete bank in de eerste plaats gedragen zullen moeten worden door de rekening-houders en de aandeelhouders.  Alleen dan zullen de bankiers geprikkeld worden om hun banken op te splitsen.

4. Waarom hulp in zijn huidige vorm vaak Afrika schaadt en hoe het beter zou kunnen. Ik was woordvoerder ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer en heb mij in die hoedanigheid ingezet voor de hervorming van hulp. Mede dankzij mijn boek ‘De prijs van een slecht geweten’ 2010 en een WRR rapport is toen de Nederlandse hulp ook daadwerkelijk verbeterd. Maar het kan nog veel beter.

5. In welke wereld leven wij Nederlanders eigenlijk?  Wat gaat er gebeuren met de VS, China en India? Hoe kunnen wij ons aanpassen aan de nieuwe geopolitieke verhoudingen? Zie hier mijn Over Oude en Nieuwe Machten 

6. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de interventie in Irak, Afghanistan en Libie? Kan men democratie exporteren? Hoe kan men een asymmetrische oorlog winnen? Wat betekent verlies van de VS voor de Wereld?

7. Analyse van de huidige politieke situatie. Zal de hervormingsagenda van dit kabinet slagen? Is er uberhaupt een andere kabinetssamenstelling denkbaar die meer zal hervormen?

8. Prinsjesdagcommentaar

9. Hoe verhoudt de huidige economische crisis zich tot de vorige crises? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er en welke lessen zou me daar uit kunnen trekken?

10. Waarom het kapitalisme door de crisis niet ten onder zal gaan. Het kapitalisme heeft door de bankencrisis weer een slechte naam gekregen. Lag de crisis aan de staat of aan de markt of beide? In welke richting zal het kapitalisme zich gaan ontwikkelen?

11. Actualiteitencolleges over de politieke situatie in de VS, over de kwestie Iran en de bom, over Franse, Duitse en Britse buitenlandse politiek

12. Wat is de bijdrage van de PVV aan het integratievraagstuk? Wat zijn nu eigenlijk de problemen met de islam? Hoe moet een rechtsstaat daarmee omgaan?

13. Zeven manieren om op Uw werk Uw zin te krijgen, een lezing over rhetorica, manipulatie en de anatomie van succes

14. Kan Nederland iets leren over de wijze waarop Duitsland de langdurige zorg organiseert? Zie hier mijn Langdurige-zorg-in-Nederland-en-Duitsland (3)

15. Gevolgen van de geopolitieke verschuivingen in het Midden Oosten voor onze energievoorziening. Zie hier mijn presentatie Wat zal de toekomst Europa brengenVNUfinaal  en nieuwe versie Wat zal de toekomst Europa brengen

16. De crisis in de Oekraine. Tsaar Poetinklein

Recente Opdrachtgevers

Nederlandse Klompvoetjesvereniging

Foodservice Network

Zorg Network

De Nederlandse Bank

AFM

Rabo Bank

Northern Trust

KPMG

VHCP

Transferro

MKB netwerk Roozendaal

Universiteit Maastricht

Van Doorne Advocaten

Elsevier Events

Universiteit Wageningen

Eyeworks

Idtv

NOS

NIABE (biotechnologie)

Cap Gemini

Stichting Etty Hillesum

Asset & Accounting and Finance, Universiteit Tilburg

Hoge School Saxion Deventer en Zwolle

Hoge School Fontys

Siemens

AON

Wilde Ganzen

Zie voor referenties de link  Testimonials