Ronduit vals, het idee dat zionisme oorzaak is van antisemitisme

Vroeger toen er nog geen leerlingen waren die lessen over de holocaust onmogelijk maakten wist iedereen dat de staat Israël voortkwam uit twee millennia Jodenhaat. Tegenwoordig wordt de causaliteit omgekeerd. Vandaag de dag wordt het zionisme beschouwd als de veroorzaker van antisemitisme. Het handelt hier om een ongekend staaltje geschiedvervalsing. Get the whole story »

Europa moet keuzes maken in de strijd met de cultuur des doods

De aanslag in Parijs op 7/1 is de Europese equivalent van 9/11. In beide gevallen werd de Europese beschaving aangevallen. Na 9/11 trok de VS ten strijde. Wat gaat Europa doen? Get the whole story »

Waarom internationale consensus verder weg is dan ooit

Zonder orde is niemand zijn leven zeker. Wereldorde kan echter alleen ontstaan als de internationale actoren het eens worden over spelregels. De voormalige Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger claimt in zijn boek World Order dat internationale consensus over internationale regels helaas verder weg is dan ooit. Get the whole story »

Hommage aan J.S. Bach, BNR radio

hommage aan J.S. Bach

Schuldkwijtschelding is het minste kwaad

In het debat over een mogelijk Grexit hebben de noordelijke landen een harde lijn gekozen. Indien de Grieken zich niet aan het hervormingsprogramma houden dan verdienen zij ook geen steun meer hetgeen feitelijk neerkomt op een Grexit. Toch hebben de Noordelijke landen uiteindelijk geaccepteerd dat de voorwaarden voor de terugbetaling van de Griekse schuld worden versoepeld op voorwaarde dat het hervormingsprogramma wordt doorgezet. Om historische en geopolitieke redenen was dat uiteindelijk een wijs besluit. Get the whole story »

Geen wapens leveren aan Kiev is het minste kwaad, VK 4 feb 2015

De Republikeinen en de Wall Street Journal zijn al maanden een campagne aan het voeren om wapens te leveren aan Kiev. Het eerbiedwaardige Brookings Institute is ook om. Carsten Luther van die Zeit voegt zich nu ook in het koor.  Ik twijfel. Get the whole story »

7/1 is 9/11 van Europa

De doelen zijn met zorg gekozen. In New York de Twin Towers, het symbool van het kapitalisme. In Parijs de redactie van een satirisch magazine, het zinnebeeld van de vrijheid van meningsuiting.  De steden New York en Parijs belichamen beide de universele droom van vrijheid met een uitstraling over de hele wereld. In beide gevallen betreft het hier niets minder dan een aanslag op de Westerse beschaving. De aanslag in Parijs op 7/1 is de Europese equivalent van 9/11. Get the whole story »

Westen moet stoppen met zwelgen in zelfhaat, NRC 14 jan 2015

Heeft de islam toekomst in het Westen? Natuurlijk, de rechtsstaat beschermt de rechten van gelovigen en  ongelovigen – dus ook die van de aanhangers van de islam. Andersom ben  ik minder zeker. Zullen aanhangers  van de islam altijd en overal rechtsstatelijke waarden verdedigen? Anders  geformuleerd: heeft het vrije Westen  toekomst? Get the whole story »

Commentaar op Algemene Politieke Beschouwingen

Samen met Robin Fransman en Rob Goossen op Geenstijltv

http://daskapital.nl/2014/09/terugkijken_boekestijn_en_fran.html

Elk principe leidt naar de duivel, NRC-Handelsblad 6 september 2014

Tijdens een oorlog sneuvelt de waarheid als eerste. Oekraïne is daar geen uitzondering op. Alle actoren hebben iets te verbergen. Poetin zegt op te komen voor de rechten van de Russische minderheden in de voormalige afgescheiden Sovjetstaten, maar HIJ wil vooral zijn invloedssfeer uitbreiden.
Kiev presenteert zich als een modeldemocratie zoals het Westen graag ZIET en hoopt dat niemand de continuïteit met het oude corrupte regime opmerkt. MAAR niet iedereen is vergeten dat Porosjenko belangrijke functies in het oude systeem heeft vervuld. Ook de notie van een democratische eenheidsstaat klinkt EFEMEER nu Kiev grote militaire verliezen heeft geleden en een bloedige militaire campagne de oude historische wonden niet hebben geheeld.

Get the whole story »