Wouter Bos Den Uyllezing

Bos ziet eigenlijk net als de SP de huidige crisis als een bewijs dat het neoliberalisme dus niet werkt. Hij meent ook dat het Scandinavische model bewijst dat er een alternatief is vooor het neo-liberalisme en dat bewijst Obama’s regulering ook.

Ik vind dat hij jumpt to conclusions:

1. De reactie op de bankencrisis is het gooien van belastinggeld naar slechte bankiers. Dat is dus staatsinterventie die leidt tot weer een nieuwe crisis. Overheid is dus wel degelijk een probleem
2. Scandinavische alternatief is in werkelijkheid in crisis. Torenhoge belastingen, weinig dynamiek en lage groei
3. Obama zit economisch goed in de problemen. Ik vind wel de scheiding van spaarbanken en commerciele banken zinvol.
4. het bestrijden van ongelijkheid is beperkt in een klein land als Nederland. Het aanpakken van excessen aan de top is veelal symbolisch
5. markten zorgen voor welvaart, innovatie en investeringen, dus niet terug naar staatsinterventies. Verstandiger de markt af te schermen dan haar te temmen. Bokito breekt soms los. Hoe borg je publieke belangen. Soms moet je publieke belangen afschermen voor de markt zegt bos. Dan krijgen we weer de bureaucratie en inefficientie van de staat. Bos maakt van NL een Cuba.
6. Adam Smith wist dat morele keuzen belangrijk zijn: rijken eren en armen te minachten is de grootste oorzaak van de corruptie van onze morele gevoelens. Dat prachtige citaat betekent niet dat de markt slecht is maar dat mensen een moraal dienen te hebben maar daar hebben wij de staat niett voor nodig.

11 thoughts on “Wouter Bos Den Uyllezing

 1. Ik dacht dat de VVD de fase van liberale stokpaardjes inmiddels voorbij was? Zeker voor iemand die niet meer aan de fractiediscipline gebonden is, en zo’n fantastisch en goed onderbouwd betoog over Afrika kan houden, is dit een beetje tegenvallertje.
  Aan de taalfouten te zien is het in 2 minuten geschreven. Ik hoop het.

  Inhoudelijk
  @punt 1 Eerst iemand van “jumping to conclusions” beschuldigen en het vervolgens zelf doen.

  1. Ooit de crisis van de jaren 20 bestudeerd? En waarom het daar van kwaad tot erger ging?

  2. Weet je hoeveel rente die banken betalen voor dat “gegooide geld”?

  @punt 2. Stokpaard zonder inhoud?

  @punt 4. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Als je conclusie is, dat we onze economie niet meer in de hand hebben, omdat die volledig afhangt van het buitenland, waarom hebben we dan nog verkiezingen? Symbolisch?

  @punt 5. Stokpaard zonder inhoud. Markt afschermen? Hoe kregen we die economie van Afrika ook alweer op gang?

 2. Lees daarom allemaal het boek Wat eigenlijk iedereen over Nederland moet weten. Een onthufteringsgids, geschiedeniscanon en inburgeringscursus ineen. Ook prima te gebruiken door politici van alle richtingen voor enige zelfreflectie.

 3. Groei blijft groei. “Weinig groei” lijkt me dus niet het failliet van het Scandinavische model. Obama erfde veel van Bush, die niet een bepaald sterke binnenlandse politiek had en verandert het zorgstelsel. Ik noem dat economisch een goed plan. Juist in kleine landen is veel te halen in het nivelleren van excessen aan de top. De 2e Wereldoorlog zorgde voor een gigantische boom in de wetenschappelijke ontwikkelingen, investeringen, etc. Uit dat oogpunt bezien zouden we dus oorlog moeten willen? Omdat een gigantische boom daarna creeert? Om bepaalde maatschappelijke belangen af te dekken krijg je een 2e Cuba? Een zwaar overtrokken conclusie, die eigenlijk alles wat u schreef al als onzin duidelijk maakt. Punt 6 heeft te maken met de Den Uyllezing want? Enkel punt 1 kan ik het met u eens zijn, het is investeren in een falend beleid, in falende bedrijven.

 4. Welke politieke partij in NL heeft de ambitie om de inrichting van de staat over te laten aan kiezers die eerst de basiscursussen maatschappijleer en economie met vrucht hebben gevolgd?

  Welke politieke partij in NL heeft de ambitie om de complexiteit van de staat te verminderen door alle wetten en jurisprudentie tegen het licht te houden en al hetgeen weg te laten wat onnodig blijkt?

 5. Een paar opmerkingen;

  2. Noorwegen heeft geen last van de crisis. Denemarken, Finland en Zweden kenden in voorgaande jaren (2008 uitgezonderd) een vergelijkbaar groeipercentage als Nederland. Vooral in Denemarken en Zweden zijn de economieën een stuk liberaler ingericht dan in Nederland (bijvoorbeeld openingstijden, ontslagrecht et cetera) en is er een beter ingerichte zorgstelsel. De belastingen zijn inderdaad hoog maar om ze torenhoog te noemen is vreemd. De btw is er slechts 4% hoger dan in Nederland en de inkomstenbelasting is ook maar marginaal hoger dan in Nederland. Dit heeft als voordeel dat de minimumlonen en uitkeringen hoger liggen en door andere maatregelen is er een hogere arbeidsparticipatie. Minder belastingen profiteert alleen het individu van en niet de maatschappij. Indien er geld naar de maatschappij vloeit om de welvaart te verhogen, dan zal de belastingverhoging vanzelf gecompenseerd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in landen waar het meest genivelleerd is de criminaliteit lager is. Dit geld kan dan weer aan andere dingen besteed worden bijvoorbeeld.
  3. Het is nonsens om dergelijk onderscheid te maken. Dit kan ook door simpelweg de verplichting op te leggen dat er met geld van spaarders niet gespeculeerd wordt. Banken hebben hun geldstromen zelf beter in beeld dan menigeen denkt.
  4. Eens, en dat maakt meneer Bos dan ook tot een populistisch mannetje.
  5. Er mag dan in de jaren ’80 meer bureaucratie geweest zijn, de overheid had wel zijn eigen ingenieursbureau’s, aannemers, architecten en meer in dienst, zodat het niet kwam tot belachelijke bouwfraude’s, enorme kostenoverschrijdingen et cetera. Sowieso horen bepaalde dingen niet geprivatiseerd te zijn omdat ze veel te belangrijk zijn voor het algemeen belang (het grootste gedeelte van de zorg, openbaar vervoer, energietoelevering(dus niet alleen het netbeheer) openbare orde en veiligheid, onderwijs). Er is geen enkel argument wat niet al tig keer van tafel is geveegd. Dat marktwerking in bijvoorbeeld de zorg niet werkt is al vaak aangetoond, het personeel klaagt (en kraakt onder de werkdruk), de patiënten zijn niet tevreden. Ga zo maar door.

 6. Volgens mij komt het door de politici zelf. In 2007 hebben jullie in het geheim besloten mijn zusje en andere mij dierbaren om te brengen als straf voor het, op eerlijke wijze, vergaren van een enorm vermogen, het kado krijgen van een heel land, het zinken van de Zwarte Vloot, het hebben van de leukste en mooiste vrouw van Nederland en omstreken, het tegenhouden van 2 holocausts en nog wat andere zaken. Zoals een hoofdstad die vol beelden staat, mijn eigen automerk en verbrandingsmotor. Ik heb vrijwel alle kredieten die er in de USA uitstonden ingetrokken na ik er achter kwam dat er een grote, internationale, vanuit de Vrijmetselaardij opgezette campagne was om mij om het leven te brengen. De regering, Koningshuis, ander regeringen en koningshuizen, de VS en zelfs de Paus zaten in het complot. En toch hebben jullie gefaald en houden mij in isolatie. En jij, klootzak, hebt zelf meebeslist. Ook jij bent een fascist en wordt opgehangen in mijn land. Publiek.
  Ik haat jullie en ik haat het Westen en zal al mijn middelen inzetten om jullie beleid van corruptie, geheimen, eigendunk en misdaad tegen de grond te werken. Ik laser jullie stuk voor stuk door de hersens, voor zover die bij jullie aanwezig zijn.
  Go with Mabel, fucker. Go with Mabel.

 7. Ik vind dit weer typisch VVD gebral.

  als de overheid de banken niet bijgestaan had, was het bankwezen als een kaartenhuis in elkaar gedonderd. Het zijn niet alleen de slechte banken die de boel genaaid hebben, maar de ‘goede’ banken hebben steken laten vallen. De laatste tien jaar hebben alle banken meegedaan aan ‘slechte voorlichting’. Dit resulteerde in woekerrente polissen en vreemde krediet lease plan producten. De hele financiële sector heeft zich gediskwalificeerd, en helaas hebben ze er niet van geleerd. Ze gaan gewoon door met bonussen geven. Dit leidt tot een volgende crisis.
  scandinavie kiest voor kwaliteit van bestaan. Niet het ‘snel verdien’ model, maar een goede fundering onder een kwalitatief solide samenleving. Het is een keuze. Heeft voordelen en heeft nadelen. Wel is het zo dat in Scandinavië veel mensen meeprofiteren van de welvaart en stabiliteit dan dat in de neo-liberale landen gebeurd.
  Mee eens
  Het is inderdaad symbolisch, maar symbolen kunnen een heel land motiveren of demotiveren. Dus gewoon doen.
  Dit is een lastige. De overheid leidt tot bureaucratie en inefficiëntie, maar de vrije markt tot het recht van de sterkste. Het huidige kapitalisme heeft bewezen dan vrije markten niet kunnen bestaan zonder regulering. Zelfs het textbook voorbeeld van de liberalen – de telefonie markt- moest de overheid aan te pas komen om de buitenlandse tarieven te doorbreken, en dan heb ik het nog niet over de sms problemen.
  De ‘founding’ fathers wilden just weg van het verstikkende (uber)kapitalisme, opgezet door de steeds machtiger wordende Engelse banken. Dit citaat waarschuwt de nieuwe natie om niet in de zelfde val te stappen. Kapitalisme is werkt mits het de belangen van hun motor (consumenten, arbeiders) niet uit het oog verliest. Het blijkt dat de markt dit zelf moeilijk kan regelen, dus zal er een middenweg gevonden moeten waar kapitalisme mensen motiveert en graaiers remt.

 8. Sorry? Schuld van de staat omdat ze belastinggeldgeld gooien naar slechte bankiers?? De staat is gekidnapped door financiële terroristen en is door het dankzij het kapitalistische systeem alle vrijheid verkregen crimininele instanties het mes op de keel gezet: Red ons of we laten de economie naar de bliksem gaan.

  Vind dit een schandalige VVD loupe en andermaal een bewijs dat (neo) liberalen niets anders pogen dan recht te praten wat het zichzelf aan het opblazende kapitalisme heeft krom getrokken, dan het midden naar rechts te trekken, zonder enig last van het geweten.

  chapeau!

 9. 1) Als overheden niet hadden ingegrepen en (sommige) banken hadden gered waren Argentijnse toestanden waarschijnlijk geweest(zie crisis 1999-2002 waarbij mensen massaal hun spaargeld van de bank haalde en de economie volledig implodeerde)en de crisis veel dieper geweest- zie de jaren na de beurskrach van 1929.

  punten 2) en 4)Op deze punten is Boekestijn feitelijk onjuist. Scandinavische landen staan (met lichte onderlinge variatie) de afgelopen jaren constant in de top 10 van laagste Gini coefficient maar ook: meest innoverende economieen, beste investeringsklimaat, hoogste participatiegraad (mannen EN vrouwen), hoogste HDI, laagste corruptie, laagste overheidsschuld en bovengemiddelde economische groei (boven eurozone gemiddelde). Dat ondanks bovengemiddelde grootte van publieke sector. Het kan dus wel, een sterke economie, kleine inkomensverschillen en een breed welvaartsbegrip- naar Bos: TARA. Misschien kan de VVD eens gaan praten met liberale partijen als het Deense Venstre of Zweedse Folkpartiet waar het denken verder is geevoleerd vanaf het 19e eeuwse klassiek liberalisme.

  3)Wie had ook alweer de goede economische, fiscale/monetaire erfenis van Clinton verkwanseld waar Obama nu mee zit opgescheept?

  5) Als je Den Uyl lezing goet doorneemt kan je zien dat Bos absoluut niet pleit voor staatsinterventies in de economie a la Cuba. Hij erkent dat vrije markten welvaart en innovatie kunnen stimuleren. Zijn argument is dat regulering van publieke diensten die uitbesteed zijn (zoals het zorgstelsel) vaak de evt. positieve effecten van marktwerking teniet doen en tegelijkertijd niet efficient zijn. Daarnaast dient publiek en niet commercieel belang voorop te staan bij bepaalde basale diensten zoals water, onderwijs en zorg. Bij banken is het evident dat te grote banken die grote risico’s nemen zelfs hele landen in gevaar kunnen brengen- zie IJsland. Opsplitsen is dus noodzakelijk om economieen gezond en stabiel te houden.

 10. Government “help” to business is just as disastrous as government persecution… the only way a government can be of service to national prosperity is by keeping its hands off.

  -Ayn Rand

  Maar ja, dat is wel heel liberaal natuurlijk.

 11. Een verwijzing naar de op langere termijn desastreuse lage rente politiek van de centrale banken had misschien op een doeltreffender manier de vinger op de zere plek gelegd. Heeft u Tegenlicht van 24 januari nog gezien?

Leave a Reply