Brief van Boekestijn aan Bijlo 4 juni 2010

Beste Vincent,

Er is een passage in je brief die maar in mijn hoofd blijft rondspoken:

Wij moeten veel sterker staan in het integratiedebat, ik vind overigens dat blok graniet van Van Doorn een beetje pompeus. Het kan niet anders dan dat er steeds meer scherpe kantjes van de islam af zullen gaan en al aan het afgaan zijn. Daar zit een keerzijde aan die je ook bij het christelijk geloof ziet. Als geestelijken dat zien gebeuren weten ze soms geen andere oplossing dan de teugels stevig aan te halen. Dus, allochtonen niet isoleren, niet ingaan op oproepen van fundamentalistische moslimorganisaties om niet te gaan stemmen.

Beste Vincent, ik weet niet of het wel zo verstandig is om niet in te gaan op een oproep van een fundamentalistische moslimorganisatie om niet te gaan stemmen. Ik denk dat jij dit standpunt huldigt omdat het misschien niet verstandig is om olie op de golven te gooien. Misschien denk je dat een sterke afwijzende reactie zou leiden tot meer aandacht en daardoor ook misschien wel meer steun voor deze abjecte organisatie.

Ik denk daar echter heel anders over. Indien wij namelijk niet reageren zou dit de indruk kunnen wekken dat wij er geen enkel bezwaar tegen hebben indien organisaties fundamenteel de regels van de democratie en de rechtsstaat met voeten willen treden. Het zou de indruk kunnen wekken dat wij zelf niet zo warm lopen voor ons eigen maatschappelijke orde en dat is precies wat fundamentalisten ons verwijten. In hun ogen is het Westen decadent en zwak en geldt dat ook voor de democratie als zodanig. Die opvatting impliceert dat een omverwerping van onze democratische orde niet alleen de enige juiste keuze is maar ook kans van slagen biedt. Dat lijkt mij geen wenselijke situatie.

En daar komt nog iets bij. Gelukkig hebben het Contactorgaan Moslims en Overheid, overigens een uiterst zwakke en verdeelde club, maar ook de Raad van Marrokaanse Moskeeen Noord-Holland moslims opgeroepen om wel te gaan stemmen. Gelukkig is ook de aanhang van de Hizb ut-Tahrir bij ons betrekkelijk klein. De Britten worstelen met een veel grotere aanhang. Er zijn echter aanwijzingen dat hoogopgeleide moslims wel degelijk ontvankelijk zijn voor deze fundamentalistische ideeen.

Zo was begin dit jaar Al Furqan, de islamitische studentenvereniging van de Universiteit van Amsterdam, verontwaardigd over het feit dat een lezing van een vertegenwoordiger van Hizb ut-Tahrir werd afgelast. A Furqan had een lezing georganiseerd over de oorlog in Gaza, waarvoor terreurorganisatie Hizb ut-Tahrir was uitgenodigd. De spreker zou betogen dat de enige oplossing voor het conflict de stichting van een islamitische staat is. Mannen en vrouwen zouden bovendien gescheiden zitten. De UvA annuleerde om die reden de bijeenkomst. Volgens een woordvoerder had de student die om toestemming had gevraagd om de bijeenkomst te organiseren, niet verteld wat er precies zou gaan gebeuren. Daar kwam de universiteit pas op het allerlaatste moment achter.

Nu zijn er een aantal zaken die mij in het geheel niet bevallen. In de eerste plaats begrijp ik er geen bal van dat een anti-semitische en terroristische organisatie die in Duitsland verboden is in ons land zomaar mag bestaan. In de tweede plaats vind ik het nogal legalistisch dat het bestuur van een universiteit alleen maar ingrijpt omdat mannen en vrouwen gescheiden moeten zitten. Iedereen weet dat Hizb ut-Tahrir niet alleen een islamitische staat in het Midden Oosten bepleit maar ook in het Westen. Waarom kan een universiteitsbestuur in ons land niet gewoon zeggen dat een kalifaat in strijd is met onze rechtsorde? En dat de universiteit om die reden er geen prijs op stelt dat een dergelijke organisatie gebruik maakt van universitaire faciliteiten. Zijn wij dan echt zo decadent als de fundamentalisten beweren?

Tenslotte, bewijst dit incident dat een islamitische studentenclub aan de universiteit van Amsterdam wel degelijk geïnteresseerd is in het fundamentalistische gedachtegoed. Dat is verontrustend. Hizb ut-Tahrir gaat namelijk all the way. Moslims moeten niet alleen niet gaan stemmen maar zij moeten actief zich inzetten voor een kalifaat. Dit doel heiligt alle middelen. Liegen en bedriegen is toegestaan omdat niet-moslims eenvoudigweg minder waard zijn dan moslims. De Moslim Broederschap schuwt daarbij eveneens niet het gebruik van geweld. Het is dus gewoon een terroristische organisatie.

En wat doen de Nederlandse autoriteiten. Zij vinden het jammer dat deze organisatie moslims oproept om niet te gaan stemmen. Is onze democratie ons zo weinig waard? Geloven wij niet in ons eigen systeem? Beseffen wij niet dat mensen die de regels van het democratische spel aan hun laars lappen onze rechtsstaat uitholt?

Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als het integratievraagstuk meer aandacht zou krijgen tijdens de verkiezingsdebatten. Het gaat warempel niet om niks.

2 thoughts on “Brief van Boekestijn aan Bijlo 4 juni 2010

  1. Zag vanmiddag op BBC-world Ayaan Hirsi Ali in een perfect interview. Ze veegde de vloer aan met de ned. multiculti-samenleving. En terecht. Ze werd het voer na aan de schenen gelegd door de interviewer maar hield zeer goed stand. Ook UK heeft er zeer onder te leiden. Ned. heeft het heel slecht gedaan in het integratiedebat. Met dank aan links en CDA. Weg met islamistische scholen dus en artikel 23??
    Het is ook voor mij en mijn hollandse vriendenkring een raadsel waarom het integratiedebat niet meer aandacht krijgt. Angst voor PVV??

  2. Ja, het is decadent om islam als een soort katholicisme te zien, waar de scherpe kantjes mettertijd wel af gaan, waar het wachten is op een soort Verlichting. No way!

    De ‘komt wel goed’-lobby gaat voorbij aan een belangrijk aspect van de islam, namelijk het belang van de Hadith, de leefregels zoals Mo geleefd heeft. Er is maar één interpretatie mogelijk van de Koran en men dient te leven, zoals Mo 1400 jaar geleden voorschreef. Back in time, zogezegd.

    Alle smoezen van “beschaafde” westerlingen ten spijt, dat moslims hun geloof en leefwijze verwesteren tot een islam 2.0, zijn een rad dat zij zichzelf voor ogen draaien. Daarvoor hoeven islamieten niet eens taqiyya te bedrijven. Dat is pas pervers en decadent.

Leave a Reply