Recensie van ‘De prijs van een slecht geweten’ door Thomas Voets

Vanaf het moment dat ik verstandig genoeg was om te begrijpen wat er in de krant geschreven wordt, heb ik talloze politici de krantenkoppen zien halen. Vrijwel elk ministerie is in die jaren onderwerp van felle kritiek geweest. Opvallend genoeg bleef Ontwikkelingssamenwerking altijd buiten schot. Komt dit omdat Nederland op dit terrein goed presteert? Volgens Arend Jan Boekestijn is dit duidelijk niet het geval. Tijdens zijn periode als Tweede Kamerlid namens de VVD uitte hij felle kritiek op het ontwikkelingsbeleid. Kort nadat hij opstapte, publiceerde hij De prijs van een slecht geweten.[1] In tegenstelling tot wat sommige critici beweren, wil hij ontwikkelingshulp niet afschaffen. Hij is slechts ontevreden met het huidige beleid en vindt dat het effectiever moet. Zijn boek vormt een aanzet voor de goed doortimmerde plannen die hij daarvoor nodig acht. Continue reading

Chris Aalberts over ‘De prijs van een slecht geweten’

Book Review] Het ‘lekkere gevoel’ van ontwikkelingshulp
Nederlands
Written by Chris Aalberts
Thursday, 14 January 2010

Een tijdje geleden was er een internationale week op de hogeschool waar ik werk. Op het binnenplein was continu een filmpje te zien over zielige mensen in Afrika die smeekten om onze hulp. Dit alles ter promotie van een stichting die studenten naar de Derde Wereld uitzendt om daar ‘goed te doen’. Nuttig?
De hogeschool is in goed gezelschap, want de Nederlandse regering geeft jaarlijks miljarden uit aan de Derde Wereld. Doel is de democratie daar te versterken, het maatschappelijk middenveld op te bouwen en armoede te bestrijden. Nederland behoort relatief tot de grootste donorlanden. Voormalig Kamerlid Arend-Jan Boekestijn schreef hierover het boek ‘de prijs van een slecht geweten’ waarin hij stelt dat deze hulp op de huidige manier grotendeels weggegooid geld is.
Laten we eerlijk zijn: de VVD is natuurlijk nooit echt een groot voorstander van ontwikkelingshulp geweest. De VVD geeft al dat geld liever aan de belastingbetaler terug, en zegt heel liberaal dat de derde wereld vooral zichzelf maar moet ontwikkelen via de economische weg. Dit is ook de stelling van Boekestijn. Tegen die achtergrond moeten we kritisch zijn over elke poging van een VVD-er om de ‘hulpindustrie’ aan te vallen.
Maar toch heeft Boekestijn een punt. Derde wereldlanden zullen niet van arme dictaturen in rijke democratieën veranderen door hulp van buitenaf. De burgers van deze landen zijn veel belangrijker voor de democratische en economische ontwikkeling van hun land dan de westerse hulpindustrie. Het zijn die burgers die hun leiders zullen moeten dwingen hun land democratischer te maken. Dat kan volgens Boekestijn nauwelijks van buitenaf worden gestimuleerd, en de geschiedenis leert dat hij gelijk heeft. Hulp werkt vaak niet of is contraproductief. Linda Polman schreef al eerder iets dergelijks in ‘de krisiskaravaan’.
Continue reading

Theo Ruyter over ‘De prijs van een slecht geweten’

22 januari 2010, Theo Ruyter (redactie)
Recensie: ‘De prijs van een slecht geweten’, Boekestijn ruimt op

Lezenswaardig voor wie er moeite voor wil doen.

Titel: ‘De prijs van een slecht geweten’ (2010)
Auteur: Arend-Jan Boekestijn
Uitgeverij: Aspekt
ISBN: -13: 978-90-5911-950-5
Prijs: €17,95

Arend Jan Boekestijn was de eerste VVD’er in de Tweede Kamer, die zichzelf serieus nam in zijn kritiek op de Nederlandse ontwikkelingshulp. Dat heeft nu ook een boek opgeleverd, lezenswaardig voor wie er wat moeite voor wil doen.

Sinds de jaren zeventig van de afgelopen eeuw, toen Erica Terpstra als politicus nog de degens kruiste met wat in liberale kringen wel ‘de rode bende van Den Uyl’ werd genoemd, heeft de VVD naam gemaakt met haar opgeheven vinger tegen despoten in warme landen die onze zuur verdiende belastingcenten er doorheen jagen. Maar als het erop aankwam, bleek dat de partij zich aan al die hulp maar bar weinig gelegen liet liggen. Ook Boekestijns voorganger als woordvoerder op dit terrein Szabó sprak af en toe wel dreigende taal, maar hij bond altijd weer in.
Continue reading