Over Arend Jan Boekestijn

Arend-Jan Boekestijn is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland die zijn licht laat schijnen op de economische gevolgen van de huidige geopolitieke verschuivingen. Tevens vervult hij dagvoorzitterschappen. U kunt hem boeken via Speakers Academy 010-433 33 22

Hij is geboren in 1959 te Amstelveen. Na het VWO studeerde hij geschiedenis en politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit. Van 1986 tot 1989 was hij verbonden aan het European University Institute te Florence. Vanaf 1989 is hij werkzaam bij de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties liggen op het terrein van de geschiedenis van het Europese statensysteem in de 19e en 20e eeuw en de geschiedenis van de Europese Integratie.

Van 2003 tot 2006 was hij lid van de klankbordgroep van de Nederlandse Minister van Defensie. Vanaf november 2006 tot november 2009 was hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD fractie met de portefeuilles defensie en ontwikkelingssamenwerking.

In november 2009 verscheen ‘de prijs van een slecht geweten’, uitgegeven door Aspekt. In dit boek wordt de ontwikkelingsindustrie aan de kaak gesteld. Het boek behaalde onlangs zijn vierde druk. In 2011 verscheen Mijmeren aan Zee een bundel essays over buitenlandse politieke thema’s die verscheen bij Eburon. 

Boekestijn is naast zijn werkzaamheden aan de Universiteit Utrecht en het University College Utrecht, Buitenland columnist van de website NPO radio1. Elke zaterdag om 11 uur verzorgt hij samen met Rob de Wijk Boekestijn en de Wijk een BNR programma over internationale ontwikkelingen ook verkrijgbaar als podcast. In 2017 volgde een zesdelige tv serie op NPO 2 Weg van de Wereld.  

Sinds 2013 is hij lid van de RVT van HS Leiden. Sinds 2017 is hij lid van de Commissie Veiligheid van de AIV. Sinds 2018 is hij gekozen in het Verantwoordingsorgaan van het ABP als lid van de LVOP fractie. Sinds 2019 maakt Boekestijn samen met NOS correspondent Tim de Wit de populaire Brexit podcast. Sinds maart 2020 heet deze podcast Europa draait door

CONTACT: ajboekestijn@gmail.com, gsm 0658825016

2 thoughts on “Over Arend Jan Boekestijn

  1. Geachte heer Boekestijn,

    Heeft u nog contact met uw voormalige student Erik Pronk?

    Groet,

    Frans Verhaar

Leave a Reply