Maak Europa inzet van de verkiezingen

Op 1 juli 2020 zal de machtigste lidstaat van de EU, het voorzitterschap op zich nemen. Bij het vorige Duitse voorzitterschap in 2007 zei Bondskanselier Merkel: ‘als de euro mislukt, mislukt Europa’. Die mening is zij nog steeds toegedaan. Afgelopen maandag steunde zij een ambitieus Frans-Duits plan voor een Europees herstelfonds waarin tot teleurstelling van Den Haag de passages over solidariteit meer zijn uitgewerkt dan die over soliditeit.

Continue reading

Mijn bijdrage aan Moreel Peil in Trouw 30 april 2020

Nieuw Moreel PeilSchuldvraag

Is corona de schuld van China of onszelf? ‘Jouw zucht naar een iPhone vergroot het gevaar op een pandemie’

Beeld AFP

Wat is goed handelen? In de rubriek Nieuw Moreel Peil (NMP) onderzoekt Peter Henk Steenhuis telkens samen met een deskundige ethische vragen uit het coronatijdperk. Vandaag: Wie is de schuldige? Peter Henk Steenhuis 30 april 2020, 13:05

Of het nu komt door markten met wilde dieren of doordat er een virus uit een laboratorium is ontsnapt, Chinezen krijgen hoe dan ook de schuld van deze crisis. Betekent dit boontje komt om zijn loontje? En is ons Nieuw Moreel Peil (NMP): Europa moet geen spullen meer uit China kopen, en de productie ervan terughalen?

Continue reading

Hoe loodsen wij Europa door de corona-crisis heen?

https://newsroom.consilium.europa.eu/

Op 23 april 2020 houden de regeringsleiders van de EU-landen een videoconferentie over de coronacrisis. Op 18 maart heeft de ECB al de opkoop van schuldpapier van lidstaten geïntensiveerd en Christine Lagarde heeft net als haar voorganger Mario Draghi verklaard alles te doen wat nodig is om de euro te redden. Dat is veel indrukwekkender dan het besluit van 9 april van de EU-ministers van Financiën om slechts 540 miljard euro in te zetten om gezamenlijk de corona crisis aan te pakken. Op de EU top vandaag zal men spreken over een tijdelijk herstelfonds met ‘innovatieve financiële instrumenten’. Zal dit pakket voldoende zijn om de euro de coronacrisis door te loodsen?

Continue reading

Het gelijk van Witteveen

Witteveen in 1968, Ron Kroon/Anefo, via Nationaal Archief
Witteveen in 1968, Ron Kroon/Anefo, via Nationaal Archief

(9 april 2020 website Radio 1)

De huidige crisis is heel anders dan de vorige in 2008/2009. Toen was er sprake van een bankencrisis die leidde tot een eurocrisis waarin Noord en Zuid elkaars beleid hekelden. Nu is er sprake van een pandemie waar niemand voor verantwoordelijk is en sommige lidstaten harder treft dan andere. Toen zei Angela Merkel dat er gedurende haar leven geen eurobonds oftewel Europese schuldendeling zou komen. Nu kan Nederland in zijn verzet tegen schuldendeling veel minder op Duitse steun rekenen. De Nederlandse positie is eenzamer dan ooit.

Continue reading

De Geopolitiek van een Pandemie

(25 maart 2020 website NPO Radio 1)

Welke invloed zal de huidige pandemie hebben op onze wereldorde? Zal het aantal democratieën nog verder afnemen nu het Chinese model, staatskapitalisme en autocratische surveillance, zo succesvol lijkt in de bestrijding van het virus? Zullen de reeds voor de crises aanwezige trends als handelsbescherming en nationalisering worden versterkt? Zal de relatie tussen China en de VS nog verder verslechteren?

Continue reading

De Armoede van de Rechtsfilosofie

(27 februari 2020, website NPO Radio 1)

Volgens Thierry Baudet zijn natiestaten, in tegenstelling tot wat historici ons leren, intrinsiek vreedzaam. Zij hebben volgens hem immers genoeg aan zichzelf en geen enkele behoefte om andere staten aan te vallen. Hitler was volgens Baudet dan ook geen nationalist maar een post-nationale fascist. Post-nationale ideologieën zijn volgens hem in tegenstelling tot nationalisme wel intrinsiek agressief. Vandaar ook zijn afkeer van Europese federalisten. In 2012 verdedigde Baudet dit soort baarlijke nonsens in zijn proefschrift bij de afdeling Rechtsfilosofie te Leiden.

Continue reading