HIVOS: kritiek op Boekestijn

Ook Hivos laat zien niet in staat te zijn tot enig helder nadenken. Hoe durft deze instelling te beweren dat de OS wereld de meest geevalueerde sector is terwijl ik er zelf bijzat toen het geld verdeeld werd voor 2011-2015 en het IOB in een voorevaluatie vaststelde dat de NGO’s de evaluatieafspraken aan hun laars hadden gelapt.

Hier komt het artikel van HIVOS dat de Volkskrant niet wilde publiceren:
Op 6 januari jl. werd in De Volkskrant het artikel ‘Wees humaan, bezuinig op de derde wereld’ van Arend Jan Boekestijn gepubliceerd. Hij geeft hierin zijn visie op de bezuinigingen in de ontwikkelingshulpsector. Jappe Kok, Hoofd evaluatie, toetsing en controle bij ontwikkelingsorganisatie Hivos, reageerde op het artikel van Arend Jan Boekstijn. Lees de reactie hieronder:

KRITIEK BOEKESTIJN OP ONTWIKKELINGSHULP RAAKT KANT NOG WAL

Dat Arend-Jan Boekestijn erin slaagt om een paar miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking mag geen verrassing heten. Als de defensiespecialisten van de SP of Groen Links gevraagd was hun licht over defensie te laten schijnen, of de PVV bezuinigingssuggesties voor het immigratiebeleid had mogen doen, dan was er vast ook wel substantieel bezuinigd.

Opmerkelijker is de argumentatie waarmee Boekestijn dat doet. Nog even afgezien van de tamelijk bizarre liberale variant op de Verelendungstheorie die Boekestijn voor Afrika aan het slot opdist – oorlog helpt om staten te vormen, daar zijn wij immers ook groot van geworden – hangt zijn betoog van onbewezen aannames en halve waarheden aan elkaar. Laat ik er twee uitlichten. Ngo’s, aldus Boekestijn, worden vaak geleid door mensen die weinig verstand hebben van de private sector. Tja, dat geldt voor de brandweer ook, of het basisonderwijs. Persoonlijk vind ik het zeer aanbevelenswaardig dat de directeur van de school van mijn kinderen meer verstand heeft van onderwijs dan van “salesmanagement”. Verder zijn er natuurlijk ook nog gespecialiseerde clubs, zoals de microkredietinstellingen, waar mensen volledig in de private sector zijn onderlegd – maar die laat Boekestijn in zijn ongenuanceerde betoog gemakshalve maar achterwege.

Vervolgens beweert Boekestijn zonder met de ogen te knipperen dat diezelfde directies van ngo’s evaluaties keer op keer aan hun laars lappen. Pardon? Uit wat voor obscure bron haalt hij dat nou weer vandaan? Lang niet alles gaat goed in ontwikkelingssamenwerking, maar er wordt bovengemiddeld veel en ook kritisch geëvalueerd. En zo hoort het ook. En er is geen evaluatie die in de la gestopt wordt, omdat de conclusies nu even niet uitkomen – binnen mijn organisatie ken ik ze in ieder geval niet.

Op basis van deze twee beweringen – geen verstand van de private sector en geen interesse in evaluaties – komt Boekestijn vervolgens tot de aanbeveling om ngo’s tot hogere efficiëntie te dwingen door subsidies nagenoeg geheel af te schaffen. Het spijt me bijzonder, maar als er iets is wat de efficiëntie van goede doelen organisaties tegengaat dan is het wel de noodzaak om zoveel mogelijk geld op de markt op te halen. Fondsenwerven is immers een kostbare aangelegenheid, gemiddeld 15-20% van het bedrag dat wordt opgehaald. Geld dat niet naar ontwikkelingslanden gaat. Bovendien kunnen binnen subsidiekaders heldere afspraken gemaakt worden over hoe de gesubsidieerde activiteiten geëvalueerd en verantwoord worden – precies wat Boekestijn wil.

In zijn verhaal stapelt Boekestijn een hele serie onbewezen aannames en halve waarheden op elkaar. Dat is jammer, ook al omdat sommige opmerkingen wel degelijk interessant zijn. Ontwikkelingssamenwerking kan zeker beter. Ik vind het ook normaal dat de begroting van Ontwikkelingssamenwerking kritisch tegen het licht wordt gehouden – maar dan wel graag op basis van de juiste argumenten. Boekestijn draagt ze nauwelijks aan.

3 thoughts on “HIVOS: kritiek op Boekestijn

 1. Tegenaanval beste verdediging? In dat geval maken ze zichzelf volkomen belachelijk.

 2. Ik denk of weet wel zeker dat Boekestijn de enige was in de Kamer die iets van OS wist. Hij was in contact met de hele wereld en leerde snel. Na ruim 40 jaar reizen en wonen en werken rond de wereld heb ik heel weinig goeds gezien van OS. Wat ons betreft is het veelal een werkgelegenheidsproject voor naieve kabouters.
  HULP HELPT NIET. Dat was en dat is zo en dat blijft zo. Scholing en microkrediet. In de 70 er jaren kwamen er ambachtschoolleraren naar Colombia. DIE deden goed werk. Zolang de scholing zo erbarmelijk is in die landen en de overheden en niet te vegeten veel kerken dat zo willen houden veranderd er helemaal niets. Zonde van alle miljarden die er in gestoken zijn. Kijk eens naar Kenya!!! is nu veel slechter dan in de 70-er jaren. Maar… waardeloze leiders. Alles is corrupt. Insituties werken niet. Corrupt moet je er ook zijn om te overleven.
  It is a way of life.
  Al die mensen hebben een baan. Dankzij de ned. belastingbetaler. Helaas.

 3. Ik heb het boek ook gelezen,en meen te proeven dat Boekenstein geen hoge pet op heeft van de vele NGO’s.
  Ik ben het er wel mee eens dat er veel niet goed is maar zoals het spreekwoord zegt onder alle koren zit kaf.
  Maar men zou ook op zijn stelling kunnen zegen, onder al het kaf zit ook nog koren ! en dit zou men er toch moeten uit zeven.
  De twee reacties zijn toch wel wat ongenuanceerd kort door de bocht en wat agressief, we kunnen best een discussie aangaan waarbij men er van uitgaat elkaar’s visie als oprecht en integer bedoeld zijnde, aanvaard.?
  Dat wij geen verstand van de private sector zouden hebben en niet voor transparantie zijn, daar ben ik het ook niet mee eens, en inderdaad ik spreek hier voor mij zelf, ik ben zelf ondernemer.
  Onze stichting wil dat wat Boekenstein bepleit ondersteuning en ontwikkeling van het MKB.
  Toch krijgen wij weinig respons en ondersteuning incl. van de
  VVD zelf,
  Op verzonden correspondentie krijgen wij niet eens antwoord.
  Om een ondernemer in Afrika te ondersteunen (creëren) moet men wel meer dan 100% ondersteuning bieden, als men een ondernemer ondersteund die een eigenbijdrage kan leveren, ondersteund men de gevestigde elite die weer de zittende overheid zal steunen.
  Het niet steunen van onderwijs? welke ? basisonderwijs?
  Praktijkonderwijs zoals wij daar een project voor hebben opgesteld zal echt niet van de locale overheid komen.
  En in Togo wordt wel degelijk een bijdrage van de ouders gevraagd,
  ( die het kunnen betalen) en er worden belastingen ingevoerd.
  Wat veder vergeten word bij het opstellen van partnerlanden is dat het discriminerende elementen bevat zo als het geval van Togo.
  In de sub-Sahara landen Ghana Benin en Mali licht Togo ingeklemd.
  In Ghana (oostelijk Ghana) licht nog 45 % van Togo land, deze grenzen zijn gecreëerd als gevolg van Koloniale overheersing in het verleden,en zijn hiervan nog een erfenis.
  Dit kan in de toekomst nog een conflict opleveren, en wie is hier dan schuldig aan?
  Verder het zijn afzonderlijke landen, maar vormen in principe één gebied, projecten op een gebied gericht is grens overschrijdend,als men de landbouw wil bevorderen kun je niet bij een grens stoppen.
  gewone mensen zullen niet kunnen begrijpen waarom wij hun niet willen helpen met een dametje of een overgang over een riviertje.
  Bovendien een agrarische geschikt gebied stopt ook niet bij een grensovergang.
  Dan NGO’s hebben ingang ook bij moeilijke regiems, en als men ontwikkeling van onderen uit wil, zijn NGO’s toch wel de organisaties die dit kunnen verwezenlijken.
  Je kunt toch niet stellen, wat ik heb gezien is niet goed, dus ruin alles maar op,? je kunt ook selecteren he?

Leave a Reply