Arme Koenders

Het net sluit zich om Koenders. Achtervolgd door boze NGO’s die hun aandeel uit de staatsruif zien slinken nu het BNP krimpt, opgejaagd door het WRR rapport dat van hem vraagt geld te verschuiven van de sociale naar de produktieve sectoren en deel uitmakend van een Kabinet dat alleen nog maar bij elkaar blijft vanwege de treurige peilingen.
Koenders weet dat er veel op het spel staat. Hij wil zijn ministerschap absoluut continueren, liefst defensie of the big prize Buitenlandse Zaken, maar dat gaat niet lukken met deze peilingen. Hij is doodsbang dat het kabinet binnenkort valt en hij op zijn departement niets heeft klaar gebracht. Want, laten we wel zijn, het hele MDG festival op Schokland wordt door de WRR nu al afgeserveerd.
Het enige wat hem nu nog rest is geld te gaan verschuiven naar de private sector maar dat is lastig. Hij zou daarmee de bedenker van het theorietje van de week (ondergetekende) gelijk moeten geven en dat is niet aangenaam en hij vervreemdt de NGO’s nog meer van hem dan nu reeds het geval is.
Misschien is er toch nog 1 mogelijkheid om te schitteren. Als hij nu eens een fonkelend essay schrijft voor NRC-Handelsblad waarin hij op basis van degelijke argumenten mijn boek afbrandt. Dat zou geweldig zijn. Koenders de Finkelkraut van de Lage Landen. Er is een klein probleempje. Koenders schrijft nooit. Misschien dat Timmermans hem kan helpen.

Leave a Reply