Eindelijk een islam discussie

Geert Wilders laat zich ‘suggestief en misleidend’ uit in een poging het gewelddadige karakter van de islam aan te tonen. Dit stellen zes experts op het gebied van de Koran, de islam en het recht in een brief aan de rechtbank in Amsterdam, het Openbaar Ministerie, Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz en de benadeelde partijen.

De PVV-leider hakt volgens de wetenschappers Koranverzen in tweeën, waarbij hij de vreedzame passages verstopt. De deskundigen – Fred Leemhuis (arabist en Koranvertaler), Jan Michiel Otto (recht, sharia), Gerard Wiegers (religiestudies), Sjoerd van Koningsveld (islamologie), Ruud Peters (sharia-expert) en Marlies ter Borg (Koran en Bijbel) – willen dat beeld rechtzetten.

Wilders – die wordt verdacht van groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie – wil aantonen dat hij de waarheid spreekt over de islam. Om zijn verweer te onderbouwen, mag hij van de rechtbank drie islamdeskundigen oproepen als getuige. Het OM heeft niet om getuigen gevraagd die hier een verhaal tegenover kunnen stellen. ‘Als het OM ook deskundigen had opgeroepen, had je ons niet gehoord’, zegt Ter Borg. ‘Maar nu krijg je alleen Wilders te horen. Die scheefgroei willen we rechttrekken.’

De experts zullen een aantal ‘factsheets’ publiceren waarin ze de gewraakte uitingen van Wilders tegen het licht houden.

Zodra  die fact sheets gepubliceerd zijn zal ik er hier op terug komen. Ik acht echter deze theologische exercitie verre van nutteloos hoewel het altijd gevaarlijk is als de politiek zich afhankelijk maakt van theologische interpretaties. Ik wil gewoon weten hoe het zit.

One thought on “Eindelijk een islam discussie

  1. Ik ben geen theoloog maar dit is naar mijn mening een exercitie zonder veel praktisch nut.

    In ieder heilig boek, van het OT tot de Bhagavad-Gita, zijn passages terug te vinden die onverdraagzaam ten opzichte van andere volkeren/overtuigingen staan. Als Wilders hier wordt terechtgewezen door de experts vindt hij vast wel weer andere voorbeelden.

    Verreweg de meeste mensen wíllen helemaal niet polariseren met hun geloofsovertuigingen. Sterker, hoe meer mensen goede ontwikkelingsmogelijkheden hebben, hoe minder ze zullen talen naar fundamentalistische opvattingen.

    Het steeds benadrukken van de “verschillen” zoals Wilders doet, en het overspannen gedrag van een rechtzaak aanspannen wegens groepsbelediging (come on, we zitten toch niet meer op de basisschool) heeft maar één echte consequentie: er is veel te veel (aandacht voor de) polarisatie die uiteindelijk ongewenst is in een vrije samenleving. Laat die jongen lekker schreeuwen, kunnen wij hem lekker grotendeels negeren.

Leave a Reply