Euroblog 21 december 2011: Donkere wolken

Sommige commentatoren juichen dat de Spaanse yields zo zijn gedaald. Ferry Mingele zei in Nieuwsuur dat Rutte nog even het vuiltje van de Euro moest wegwerken.  Al dat optimisme is niet gerechtvaardigd

Kijkt U eens naar deze grafiek met de Spaanse en Italiaanse bond yields, Oranje lijn is Spanje en de groene Italië:

De Grafiek laat de ontwikkeling van de yields in Spaanse en Italiaanse tweejarige obligaties zien. Beide zijn gedaald omdat banken winst maken met hun lage rente leningen van de ECB. In beide gevallen zien wij echter dat de yields nu niet lager zijn dan in november toen iedereen moord en brand schreeuwde over de crisis. De conclusie kan geen andere zijn dat de situatie zeer volatiel is en dat investeerders een afnemend vertrouwen hebben in de wil en vermogen van Europese leiders om de crisis echt aan te pakken.

To make matters worse Nederlandse consumenten zien het ook niet meer zitten:

Alles wijst erop dat het eerste kwartaal van 2012 een rough ride wordt. In Duitsland hebben de consumenten er overigens nog wel vertrouwen in. Duitse economen denken dat Duitse ondernemers het dankzij hun export naar emerging markets wel uitzingen volgens Der Spiegel. We will see

 

 

One thought on “Euroblog 21 december 2011: Donkere wolken

  1. Greetings I found your website by mistake when i was searching Google for this matter, I need to tell you your site is very valuable I also seriously like the style, its wonderful!

Leave a Reply