12 februari 2013 lezing over Europa in de Amstelkerk in Amsterdam

Heeft Europa een grote toekomst achter zich?

 In 2013 publiceer ik een boek over Europa met de titel ‘Een Onvolkomen Unie’. N.a.v. die publicatie geef ik een lezing op 12 februari 2013 in de Amstelkerk. In die lezing zal ik een antwoord proberen te formuleren op de volgende vragen:

Europa bevindt zich in een grote crisis. Waar is het mis gegaan? Kunnen wij de constructiefouten van Maastricht (1992) nog herstellen? Slagen de Europese leiders er toch in om met meer integratie de euro te redden of is een kostbare ontbinding onvermijdelijk? Stel dat de euro uiteenvalt brokkelt de gemeenschappelijke markt dan ook af? En keren wij dan terug naar de wereld van het interbellum waar natiestaten met protectionisme elkaar verarmden? Is het mogelijk om verworvenheden van Europese samenwerking te behouden zonder een Europese superstaat te creëren?

U kunt zich voor deze lezing hier inschrijven:

http://www.college-club.nl/college/opkomst-en-ondergang-van-europa-heeft-europa-een-grote-toekomst-achter-zich/

Leave a Reply