Cyprus voor beginners

Na de bloedstollende gebeurtenissen in Cyprus is het misschien goed om weer eens wat zaken op een rijtje te zetten.

Wat moeten politici doen als er een bank dreigt om te vallen? In 2008 kon de Amerikaanse regering kiezen tussen een bail-out met belastinggeld, een beroerde optie want belastingbetalers treffen geen blaam voor de ellende, of een instorting van het financiële systeem, een nog veel beroerdere optie. Uiteindelijk koos Washington voor het eerste.

Die eerste optie blijft natuurlijk beroerd. Waarom moet de belastingbetaler opdraaien voor de fouten van  bankiers? Allerlei alternatieven worden daarom geopperd. Zo wordt er gesproken over contingent kapitaal en de zogenaamde living wills (een draaiboek van een financiële instelling voor wat te doen als zij in serieuze financiële problemen raakt). Het probleem van de bank resolutie, oftewel de afwikkeling van banken die insolvabel zijn of dat dreigen te worden, wordt echter niet geadresseerd.

Dat geldt wel voor een derde optie, een bail-in. Deze derde optie geeft de autoriteiten de mogelijkheid om banken te dwingen om van binennuit te rekapitaliseren met privaat kapitaal en dus niet publiek geld. Het doel is om de tucht van de markt in bankenland te versterken en het risico voor het systeem als geheel te beperken. Een bail-in is dus een alternatief voor een bail-out en een bankroet.

Eigenlijk is een bail-in een afwikkeling. Bij dreigende insolvabiliteit zouden de autoriteiten beschikken over afwikkelings­instrumenten om de noodlijdende bank te herstructureren of te vereffenen. De autoriteiten zouden met name de bevoegdheid hebben om:

1. de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een andere entiteit te verkopen

2. de gezonde activa en essentiële functies over te dragen aan een tijdelijke “brugbank” onder zeggenschap van de overheid, zodat deze aan een andere entiteit kunnen worden verkocht en de oude bank kan worden vereffend

3. gezonde en toxische activa apart onder te brengen bij goede en slechte banken met het oog op een herstructurering (door middel van een brugbank, verkoop van de onderneming of afschrijvingen

4. verliezen opleggen aan aandeelhouders en schuldeisers, naar gelang van hun rangorde (“inbreng”).

Een bail-in had misschien het bankroet van Lehman Brothers kunnen voorkomen in september 2008. En zoals U weet het bankroet van Lehman werkte als een systeem schok in de Amerikaanse financiële wereld die een cascade van ellende voortbracht en uiteindelijk door de belastingbetaler werd opgedweild.

Bij de afwikkeling van de SNS bank was Dijsselbloem al over de Rubicon getrokken. SNS werd genationaliseerd. De spaarders zijn gered maar de aandeelhouders en de achtergestelde obligaties betalen voor het eerst mee. Opnieuw moet de belastingbetaler bijdragen, Dijsselbloem heeft het niet aangedurfd om ook de ‘gewone’ obligatiehouders aan te pakken. De Banken betalen 1 miljard, de staat 3,7 miljard direct en 6,1 miljard in garanties.

 

 

 

Leave a Reply