Domweg gelukkig in de eigen bubbel

(28 november 2019 website NPO Radio 1

Ons land is binnenkort misschien een nieuwe omroepvereniging rijker die de naam draagt “Ongehoord Nederland”. De Omroepwet werpt immers voor toetreders geen hoge drempels op. Voor een voorlopige erkenning zijn slechts 50.000 handtekeningen nodig en op de dag van de lancering werden er al 18.000 mensen lid. De andere vereiste dat de nieuwe omroepvereniging een ander geluid laten horen en nieuwe doelgroepen gaat bedienen, lijkt mij ook al geen grote hindernis. Aangezien sommige journalisten hun linkse voorkeuren niet verbloemen zullen rechtse journalisten vrij eenvoudig nieuwe doelgroepen kunnen aanboren.

 Tegen rechtse of linkse journalistiek bestaan dezelfde bezwaren maar het wordt nog erger als men zich gaat wentelen in het eigen gelijk. De kans dat Arnold Karskens, een voormalig oorlogsverslaggever die zelden tegenspraak duldt, de nuance gaat zoeken moet niet al te hoog worden aangeslagen. “Ongehoord Nederland” heeft wel het voordeel dat oud-kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam een welhaast encyclopedische kennis van Netflix series bezit. Dat is in een tijd waarin bijna niemand meer lineair tv kijkt een niet te onderschatten voordeel.

 Het feit dat Pepijn van Houwelingen eveneens meedoet zal bij menigeen de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Hij was immers een van de drijvende krachten achter het Burger-Comité EU met een schier onbeperkt vertrouwen in referenda. Men zou denken dat het Brexit referendum zijn vertrouwen in de wijsheid van het volk enigszins zou hebben getemperd maar daar lijkt Pepijn geen last van. Na het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne erkende hij ruiterlijk dat zijn bezwaren niets met Oekraïne van doen hadden en dat hij er louter op uit was om de EU te schaden. Poetin moet ervan genoten hebben. Reken er maar op dat deze man programma’s gaat maken waarin nationale soevereiniteit wordt bezongen en de EU verguist. Een programma over het interbellum van de vorige eeuw waarin de door hem zo geliefde soevereiniteit floreerde en er geen internationale samenwerking tot stand kwam om de Nazi barbarij in de kiem te smoren zal Van Houwelingen vermoedelijk niet maken.

 Onvermeld mag de naam van Joost Niemöller niet blijven. Ook hij behoort tot de initiatiefnemers. Schedelmetingen zijn op de universiteit niet meer in zwang maar Joost is er druk mee in de weer en hij zal er vast aamdacht aan willen schenken. Forum lid Yernaz Ramautarsing zal met publiek geld ongetwijfeld bereid zijn om de relatie tussen ras en intelligentie uit te leggen. Met wetenschap heeft dat niet veel te maken maar het is een kniesoor die daar op let.

 Geert Wilders, die lastige vragen het liefst ontwijkt en dus talkshows vermijdt en zich beperkt tot bij quotes bij de patatbalie in de Tweede Kamer en tweets, was er als de kippen bij om de nieuwe omroep alle succes toe te wensen. Kennelijk zaten zijn bezwaren tegen de staatsomroep niet zo vreselijk diep.

  Of de inhoud ook een verrijking is van het medialandschap moeten we nog even afwachten.

Twee overwegingen stemmen droef. In de eerste plaats betekent deze nieuwe omroep dat nog meer mensen zich zullen opsluiten in hun eigen bubbel. Men spreekt niet meer met elkaar maar steekt alle energie in de demonisering van de ander. Dat lijkt mij geen gezonde ontwikkeling voor onze democratie. Het vinden van een compromis, de essentie van politiek, zal nog lastiger worden.

 In de tweede plaats zal het oude journalistieke principe van het scheiden van feiten en meningen door “Ongehoord Nederland” nog meer uit het zicht raken. Mensen die in het verleden niet uitblonken in het scheiden van feiten en meningen zullen daar in de toekomst waarschijnlijk ook problemen mee hebben. Daar komt nog bij dat er in de maatschappij een onverzadigbare behoefte bestaat aan samenzweringstheorieën. Helaas helpt fact checking niet veel omdat uit onderzoek keer op keer blijkt dat de ontmaskerde leugen niet de leugen doet verdampen maar de ontmaskering.

 Misschien ben ik te somber en ontpoppen Karskens, Berckmoes-Duindam, Niemöller en van Houwelingen zich als slijpstenen voor de geest. Vooralsnog vrees ik een dialoog tussen gelijkgestemden die zich wentelen in hun eigen gelijk. Het gevolg is nog meer polarisatie waardoor buitenlandse beïnvloeding nog gemakkelijker wordt. Ik zou nog even nadenken voordat u geld overmaakt.