De contouren van een nieuw leven

Ik reed vandaag van mijn laatste college in Utrecht naar huis terug en een gevoel van geluk maakte zich van mijn meester. De beslissing om uit de politiek te stappen heeft natuurlijk geleid tot enig soul searching waarbij de vraag natuurlijk centraal stond: wat gaan we nu doen? Maar nu lijkt het erop dat er ook een mooi leven buiten de politiek zich aandient.

In het begin was ik bevreesd dat het nog wel eens heel moeilijk zou kunnen worden om een eigen toko te beginnen. Inmiddels is het duidelijk dat ik voor Elsevier columns mag schrijven en dat de eerste goed is gevallen. Harry Mens heeft mij laten weten dat ik regelmatig in zijn programma mag aanschuiven om mijn licht over de wereld te laten schijnen. Beide activiteiten zijn een prachtig platform voor lezingen en dagvoorzitterschappen. En ook die dienen zich nu aan. Ik ga veel met de directeur van de Nederlandse debat academie doen, Gijs Weenink. Ik geef een prikkelende lezing en hij organiseert een Lagerhuisdebat erna. Dat is een mooi arrangement waar vraag naar is. En ik blijf 1 middag per week verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Ik heb ook opdrachten gekregen van zowel NRCH als Volkskrant voor essays. Ben daar erg blij mee. Daarnaast heb ik veel zin om een nieuw boek te gaan schrijven. Zodra ik de tentamens en de hertentamens heb nagekeken ga ik daar aan beginnen. Ik zou een boek willen maken over de relatieve achteruitgang van het Westen zowel economisch als sociaal (integratie) en de opkomst van China en India. Wij leven in a world in flux. Mensenrechtenpolitiek a la Maxime Verhagen zal niet erg effectief meer zijn als China aan invloed wint. En wat moet de Navo gaan doen nu de Russische beer weliswaar gromt maar met niet militaire middelen oorlog voert? Blijft China groeien zonder politieke liberalisering? En gaat China bij de War on terror eindelijk eens verantwoordelijkheid nemen? En wat betekent de economische crisis voor de vitaliteit van het kapitalisme en voor de Chinees-Amerikaanse relaties. In Kopenhagen moest Obama een half uur wachten op de Chinese premier.

2 thoughts on “De contouren van een nieuw leven

  1. Volgens Fukuyama vanmorgen hier in El Salvador zal China problemen krijgen als het zich verder ontwikkelt. Dan gaat de autoritaire staat knellen en wil men democratie of een soort dat er op lijkt. Niet alleen hij voorspelt dat…

  2. Leuk al die activiteiten, wens je veel succes toe,waarom geen boek over je kamerlidmaatschap tijd, waar moet de VVD op aan koersen ?
    etc…

Leave a Reply