Commissie Davids just fades away

Laat ik hier een aantal voorspellingen doen waar Cie Davids mee komt. Als ik fout zit kunnen jullie me uitlachen:

1. Mochten er verhalen zijn over special forces of F-16’s of zelfs onderzeeboten. Die kunnen allemaal onder de noemer van operatie Enduring Freedom worden gebracht. Natuurlijk kan die info ook van belang zijn geweest voor de inval in Irak maar daar kan Balkenende niets aan doen. Geen probleem. NL gaf dus wel politieke steun maar geen militaire

2. Inlichtingendiensten. Het is goed mogelijk dat onze eigen diensten kritischer waren dan de Britse en de Amerikaanse. Het is denkbaar dat men in Nederland de wapeninspecteurs serieuzer nam dan in VK en VS. Dit betekent echter niet dat onze diensten niet geloofden dat er helemaal geen wapens waren. Dat geldt zelfs voor de Brits en de Amerikaanse diensten. In deze kringen werd er wel degelijk gefilterd, dus geruststellende info werd terzijde gelegd, maar niemand hield het voor mogelijk dat erg geen wapens waren. Dat zou namelijk betekend hebben dat Bush en Blair een gelegenheidsargument hebben gebruikt dat binnen 6 maansen zich tegen hen zou keren. Zo dom zijn zijĀ  niet. Wel hebben Bush en Blair gefilterd tot grote woede van Colin Powell.

Niemand wist dus dat Saddam in 1995 besloten had om zijn wapenprogramma’s te ontmantelen. En niemand wist dat hij alles op alles zette om van de VN sancties af te komen en dan pas weer te gaan bewapenen. Niemand mocht dat ook weten omdat zijn binnenlandse en regionale positie afhankelijk was van zijn bezit van WMD.

Achteraf weten wij nu dat Saddam in 2002 een raket besteld had in Noord Korea die aanmerkelijk langer kon vliegen dan de de toegestane limiet. We weten ook dat Kim Jong Il dit wapen keurig wilde afleveren in 2002 totdat de Amerikanen de boot aanhielden waarop de raket zich bevond.

Conclusie is dus dat de oorlog te vroeg heeft plaatsgevonden maar dat op termijn Saddam weer op oorlogspad was gegaan. Daarbij werd hij geholpen door Frankrijk, Rusland en China die miljoen verdiende aan olietransacties buiten de VN sancties om.

3. Balkenende staat ook sterk omdat hij een mooi midden heeft gehouden tussen de landen die op de Azoren de VS steunden (Vk en Spanje) en landen die de inval afwezen, DTSL en Frankrijk. Dat was helemaal zo gek nog niet.

4. Voorts had het kabinet ook een mooie sluitende redenering: cruciaal was niet het bezit van wapens maar het feit dat Saddam weigerde ontwapeningsresoluties uit te voeren. Daarmee schond Saddam het internationaal recht. Op die manier was dus een extra resolutie om aan te vallen niet nodig. De reden dat Saddam maar een kat en muis spel met de VN inspecteurs bleef spelen was niet dat hij bang was dat zij wapens zouden vinden maar dat de wereld zou weten dat hij geen wapens had. Die kennis zou coupe-plegers vleugels gegeven hebben.

5. en dan is er nog een reden waarom Balkenende vannacht goed geslapen heeft. Blair en Bush hebben wel degelijk gefilterd en dus gemanipuleerd met informatie over WMD. Toch zijn zij alle twee na intensief onderzoek blijven zitten. Balkenende heeft niets gemanipuleerd en dat hoefde hij ook niet omdat hij een sluitende juridische redenering bezat, en hij zou moeten aftreden?

Leave a Reply