Iran bedreigt de regio niet aldus Thomas Erdbrink

Ikvolg al enkele jaren de NRC-Handelsblad correspondent in Iran: Thomas Erdbrink. Thomas is zeer populair, zijn weblog kent veel lezers. Bovendien is hij ook correspondent voor Amerikaanse kranten. Kortom hij is een begaafd journalist die bezig is te bouwen aan een fraaie carriere.

Stelselmatig betoogt Erdbrink dat Iran geen bedreiging van enige betekenis vormt voor de regio. Hij denkt ook dat het met het kernwapen niet zo hard loopt en suggereert dat Iran net als Israel of Pakistan of de VS het recht heeft op een kernwapen. Ik acht deze opvatting eenzijdig. Ik vrees namelijk dat een Iraans kernwapen Teheran minder terughoudend maakt in het steunen van terrorisme. Ik vertrouw het regime bovendien niet. Een Iraans kernwapen zal de regio destabiliseren en dat is geen goed nieuws.

Mocht U het evangelie van Erdbrink willen beluisteren dan kan dat hieronder door de te klikken op de link:

Erdbrink over Iran

Leave a Reply