Politieke Aanval op De Hoop Scheffer

Tot mijn grote verdriet moest ik in De Mare lezen dat onverlaten Jaap de Hoop Scheffer aanvallen. De beste man is geen wetenschapper en verdient dus geen leerstoel, wordt gezegd. Wat een onzin. Studenten kunnen leren van wetenschappelijke professoren maar ook van mensen die kunnen bogen op een grote maatschappelijke ervaring. Jaap de Hoop Scheffer hoort in de laatste categorie. Ik wou dat ik college bij hem kon lopen.

De aanval bewijst hoezeer universiteiten gepolitiseerd zijn. Prof. Van IJzerdoorn meent dat De Hoop Scheffer een illegale oorlog heeft gesteund. Zo zie je maar weer dat de Cie Davids er niet in geslaagd is om een objectief rapport af te scheiden. Het rapport geeft munitie aan mensen die toch al van mening waren dat interventies alleen gerechtvaardigd zijn als er een VN resolutie voorhanden is. Tsja. Een vraag voor de Spinoza winnaar Van IJzerdoorn: waarom zou een interventie afhankelijk moeten zijn van de instemming van China of Rusland? Wilt U zich daar van afhankelijk maken?

Zie hier de bron van mijn toorn in de Mare:

Opgetogen meldde vice-decaan Henk Dekker de start van het honours college tijdens de faculteitsraad Sociale Wetenschappen. Maar de voorpret sloeg al snel om.

In een toelichtende brief stond dat de lezing door emeriti hoogleraren en topwetenschappers werden verzorgd. Raadslid Joop van Holsteijn merkte op dat hij niet wist dat Jaap de Hoop Scheffer, één van de spreker, een emeritus hoogleraar was. Dekker gaf inderdaad aan dat niet zo was. Voormalig NAVO-secretaris-generaal en oud-minister van Buitenlandse Zaken, bekleedt sinds dit academiejaar de Pieter Kooijmansleerstoel in Leiden en houdt zich in die functie bezig met vraagstukken over veiligheid en vrede.

‘Vind je hem een wetenschapper?’, vroeg van Holsteijn vervolgens. ‘Hij is als hoogleraar aangesteld aan deze universiteit. Het is een unieke kans voor de studenten om met zo iemand in contact te komen’, antwoordde Dekker.

‘Dat vroeg ik niet’, repliceerde Van Holsteijn. ‘Je kunt met droge ogen beweren dat hij wetenschapper is? Hij heeft nog niets gepubliceerd.’ Dekker: ‘Daar ga ik niet over. Hij is als hoogleraar aangesteld aan deze universiteit.’ Van Holsteijn: ‘Maar is hij een wetenschapper?’ Dekker: ‘Hij is als hoogleraar aangesteld aan deze universiteit.’ Holsteijn: ‘Dat beschouw ik als een nee.’

Al eerder publiceerde Van Holsteijn, hoogleraar politicologie, een opiniestuk in deze krant waar hij de aanstelling van De Hoop Scheffer laakt. Verleden publiceerde Spinozapremiewinnaar en hoogleraar pedagogiek Rien van IJzendoorn eveneens een opiniestuk in Mare over de voormalige CDA-politicus. Van IJzendoorn plaatste kritische kanttekeningen bij de betrokkenheid van de oud-minister bij de Irak-oorlog.

One thought on “Politieke Aanval op De Hoop Scheffer

  1. Er zijn zo vele wetenachappers waar ik geen enkele achting meer voor kan opbrengen: zij die over ontwikkelingshulp wat menen te moeten zeggen maar betaald worden door de lobby. Recent zij dat zich klimatoloog noemen. Er lopen heel veel wetenschappers op Universiteiten rond met tunnelvisie.
    Als ik ze als “expert” hoor op TV in diverse achter-het-nieuws-programma´s kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ze niet verder hebben gekeken dan hun boeken in de Vinex-lokatie.
    Laat IJzendoorn zich beperken tot pedagogiek. Dan heeft hij zijn handen vol in dit land. Als ik naar ons huidige onderwijs kijk heeft ie daar nog veel ontwikkelingswerk te verrichten!

Leave a Reply