Het Iran dossier is heating up

In de onderstaande TV uitzending kunt U het commentaar van Richard Haass en de Canadese moslima Manji horen over de situatie in Iran. Interesting stuff die ik niet van Erdbrink krijg:

Haass en Manji on Iran

Als Iran een kernwapen krijgt dan zullen Turkije, Egypte en Saoedi Arabie snel volgen. De rivaliteit tussen soenieten en sjiitten (Iran) zal nog scherper worden dan nu reeds het geval is.

Onderhandelingen zijn vastgelopen. Komt de Iraanse revolutie op tijd? Of krijgt Ahmadinejad een kernwapen? Waarom geeft Obama de Iraniers in de straat geen rhetorical support?

Leave a Reply