Het islam debat warmt op

Kustaw Bessems plaatste op twitter een link naar de islamgeleerde Marlies ter Borg. Die link kunt U hier  ook vinden:   Marlies ter Borg

Bezwaren tegen de islamvisie van Wilders van islamgeleerden:

1. Wilders doet aan de ene kant hele generaliserende, boute uitspraken over DE islam en DE koran, terwijl hij aan de andere kant weinig kennis van de feiten heeft en niet geleerd heeft hoe je met teksten om moet gaan. Nu hoeft een kamerlid niet alles te weten, maar leg dan eens je oor te luisteren bij deskundigen. Zelfs naar Hans Jansen, een van zijn getuigen in de rechtszaak, luistert hij niet. Jansen hamert er voortdurend op dat de islam veel meer inhoudt dan alleen de koran. Elke moslim en elke eerstejaars islamoloog weet dat bijvoorbeeld ook de hadith (verhalen over Mohammed), de sharia (religieuze plichtenleer) en de tafsir (uitleg van de koran) van groot belang zijn in de islam. En toch blijft Wilders volhouden: “En islam is de koran, en niets dan de koran”.

2. niet alle moslims zijn gewelddadig, dus de islam is niet gewelddadig

3. er bestaat wel een gematigde islam. Het onderwerp van de volgende factsheet.

Ik vind het niveau van het debat nog niet erg hoog. Natuurlijk bestaat De islam niet. dat is een waarheid als een koe. Natuurlijk zijn niet alle moslims gewelddadig. Dat is ook een waarheid als een koe. Het punt waar het omgaat is: jihadisten beroepen zich op de koran als zij dood en verderf zaaien. Is dit een misbruik van de islam of een  letterlijke interpretatie van een aantal nare soeras? En is het niet zo dat de islam geen figuurlijke interpretatie van de koran toestaat omdat alle teksten door de Aartsengel Gabriël aan de profeet is gedicteerd?  Men kan er dus niets aan veranderen en dat lijkt mij een serieus probleem. In het christendom kan men gemakkelijker een niet letterlijke interpretatie hanteren omdat de evangelisten in NT elkaar sowieso tegenspreken. Kennelijk is de tekst dus niet heilig. Dat mis ik in de islam. Aan de andere kant dat mis ik ook in het Jodendom.

Ik zou zo graag geïnformeerd willen worden door religie-experts. Een ding weet ik zeker elke redenering die ervan uitgaat dat terrorisme alleen voortkomt uit sociaal economische deprivatie acht ik bij voorbaat ongeloofwaardig. Fundamentalistische leiders zijn bijna allemaal middle class. En waarom zou religie geen rol spelen? Karel de Grote was zeker ook religieus gedreven. Of wat dacht U van Abraham Kuyper? Of van Mohammed Bouyeri? Waarom zou religie bij ons op de Veluwe wel verklaren waarom mensen kritisch staan tegenover homoseksualiteit en niet bij moslims?

Ik hoop dat onze islam geleerden niet met een er is niets aan de hand verhaaltje komen. Elke godsdienst kent zo zijn schaduwzijden en dat zal bij de islam niet anders zijn.

Overigens verkondigde Hans Jansen in 2001 in een debat met Fortuyn nog dat er in Nederland geen basis was voor fundamentalisme. Zie: debat Jansen-Fortuyn

Jansen zei in 2001 dat niet economische deprivatie maar politieke uitsluiting fundamentalisme aanwakkert. In Nl was van dat laatste geen sprake dus was er ook geen voedingsbodem voor fundamentalisme. Nu is Hans Jansen een essentialist: het wezen van de islam is onveranderlijk en gewelddadig. Wat is er met Jansen gebeurd?

En dan is er oog nog de Britse denker die door de bestudering van de islam atheïst werd. Overigens helemaal niet zo vreemd. Religiekritiek op de islam leidt natuurlijk ook tot kritiek op het christendom. Zie:  Murray

One thought on “Het islam debat warmt op

  1. Geache heer Arend Jan,
    Na het lezen van uw schrijven over Islaam, werd ik bijna blij. Blij omdat ik in NL het gevoel heb dat iedereen met elkaar afgesproken heeft dat we vooral niet Islaam verdedigen of goede kanten van bespreken. Dat geld ook voor inderdaad deskundigen die NL maatschappij kan redden van angstige ideeen die men heeft over een geloof. Men vergeet dat islaam pas laatste paar jaar op internationale podium is gekomen dat men dat niet gewend is om critiek te krijgen. Dat Islamitische landen zo iets hebben als islaamcultuur, zoals men in Turkije godsdiest beleefd is het ergens anders niet te vinden. Daarom hebben alle arabische landen Turkije altijd als een aftreksel van Islaam gezien nooit goede banden gehad, dat is nu aan het veranderen, denk ik.
    vriedelijke groet,
    Oguz Yilmaz

Leave a Reply