De euro redden is geen slecht idee

Dit jaar zijn er Europese verkiezingen. Polarisatie is troef. De tegenstanders van de euro verwijten de eurofielen deel uit te maken van een samenzwering om de Verenigde Staten van Europa stiekem tot stand te brengen. De eurofielen op hun beurt verwijten de tegenstanders dat Europa zonder de euro weer in oorlogen vervalt. Beide redeneringen zijn evidente onzin. Zonder de euro kende Europa immers ook vrede en federalisten moet je tegenwoordig met een nachtkaarsje zoeken.

Laten we een nuchter Europadebat voeren dat gebaseerd is op feiten. Bij de implementatie van de euro zijn er grote fouten gemaakt. Regels werden geschonden en landen werden toegelaten die dat niet verdienden. Het is heel goed mogelijk dat de eurozone in zijn huidige omvang niet overleeft. Laat echter niemand beweren dat er geen goede argumenten bestaan om te proberen de euro te redden.

1. De gemeenschappelijke markt is een zegen voor een klein land met een open economie. Het uiteenvallen van de euro zal de gemeenschappelijke markt ondermijnen. Geld en handel zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden

2. Het uiteenvallen van de euro zal door de Europese verwevenheid de bankencrisis alleen maar verergeren en de rekening daarvan komt links of rechtsom bij de burgers te liggen

3. Een deconfiture van de euro zal Europa internationaal veel prestigeverlies opleveren. En dat op het moment dat de opmars van opkomende landen ons noodzaakt tot Europese samenwerking om onze belangen te kunnen verdedigen.

4. Met het einde van de euro keert ook het aloude het Duitse vraagstuk in alle hevigheid terug. Duitsland is economisch zo sterk dat een Europese inbedding geen overbodige luxe is. Laten we blij zijn dat Duitsland dit zelf ook wil. Voor de eenwording verankerde de Europese samenwerking West-Duitsland. Tegenwoordig verankert Duitsland Europa.

5. De VS heeft zin noch geld om voor Europa de militaire kastanjes uit het vuur te blijven halen. Net nu we militair moeten gaan samenwerken in Europa is het onverstandig om de euro op te blazen

Okay, de euro proberen te redden is verstandig maar hoe dan? Voor een redding van de euro is geen federatie nodig. Indien steun afhankelijk wordt gemaakt van geïmplementeerde hervormingen zullen markten onwillige regeringen disciplineren. We moeten stap voor stap de no bail-out van Maastricht herstellen. De rest is poëzie.

 

3 thoughts on “De euro redden is geen slecht idee

  1. De opbouw vind ik goed. Er zijn goede argumenten te vinden voor behoud. Maar de oplossing klinkt me te simpel. Duitsland en Frankrijk hebben grote belangen in de wapenindustrie en hebben er geen belang bij dat daarop bezuinigd wordt. Die dwang om te hervormen is er niet en komt er ook niet. Ik heb ook geen oplossing , maar een munt was zonder politieke unie een vergissing. En dat zullen we toch terug moeten draaien door nieuwe munt te lanceren. Met alle gevolgen vandien, maar dat die zuidelijke landen ooit mee kunnen doen zonder gesubsidieerd te worden lijkt me uitgesloten. Ze missen de mogelijk van devaluatie.

  2. In grote lijnen eens met het betoog maar wat ik mis in de beschouwing is het grootste nadeel van de euro: gebrek aan monetaire flexibiliteit. Het is een illusie van politici dat de eurozone door van bovenaf opgelegde hervormingen met 1 munteenheid uit de voeten kan zonder landen de mogelijkheid te geven te devalueren, rente aan te passen etc. Overigens zijn er wel mogelijkheden voor meer monetaire flexibiliteit met behoud van de euro, bijv de Matheo Solution. Een muntunie zonder monetaire flexibiliteit dwingt in de richting van een superstaat en zal Nederland een groot deel van haar welvaart kosten. Dat is het eerlijke verhaal, heeft niets met populisme te maken!

  3. Geen politieke unie zonder culturele unie. Zolang de EU niet expliciet benadrukt dat de leidende cultuur de Hellenistisch-Christelijk-Joodse cultuur is, zal het nooit wat worden met de politieke unie.
    De EU dient daar ook naar te handelen, en zal Europa moeten behoeden voor niet-Europese invloeden. Dat betekent: Buitengrenzen dicht.
    Het is de enige duurzame maatregel tegen tweespalt en racisme, en tevens de enige maatregel die nodig is om Wilders uit het torentje te houden.

Leave a Reply