Europa, verhoog de defensie uitgaven!

Terwijl Rusland  jaar op jaar meer geld besteedt aan de krijgsmacht kijken de meeste Europese landen een andere kant op. Het oude Romeins gezegde Si vis Pacem, para Bellum (Als u vrede wilt, bereid u dan voor op oorlog) is kennelijk niet aan Europa besteed.
De afspraak op de NAVO-top in Wales vorig jaar om de defensiebegroting te verhogen naar 2 procent van het nationaal inkomen zal in 2015 alleen worden gehaald door Estland. In slechts 6 landen, Polen, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen en Roemenië zal de defensiebegroting stijgen, maar wordt de 2 procent norm bij lange na niet gehaald.  Deze landen leggen natuurlijk militair ook niet zoveel gewicht in de schaal. Dat geldt ook voor Italië, Canada, Hongarije en Bulgarije maar die landen bezuinigen zelfs op defensie.

Bij de landen die er militair wel toe doen, is de situatie ronduit zorgwekkend.  Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bezuinigen, terwijl in Frankrijk de uitgaven gelijk blijven. Londen zakt van 2 procent naar 1,8 procent, terwijl de uitgaven voor zorg en ontwikkelingshulp wel op peil blijven. Frankrijk blijft steken op 1,9 procent van het nationaal inkomen. Duitsland besteedt slechts 1,3 procent van het nationaal inkomen aan de krijgsmacht. Bovendien vindt 73 procent van de Duitsers dat de NAVO niet meer aan defensie moet uitgeven omdat dit volgens hen de kans op oorlog groter maakt.

Door al deze bezuinigingen nemen de Verenigde Staten tegenwoordig 75 procent van alle NAVO-bestedingen voor hun rekening. Washington besteedt dan 3,8 procent, van zijn nationaal inkomen aan militaire uitgaven. Geen wonder dat de Verenigde Staten keer op keer de Europese landen aanspreken om meer uit te geven.

Het roer moet om. Poetin heeft de afgelopen tien jaar de militaire uitgaven enorm laten stijgen. Nu het slecht gaat, zou er eigenlijk moeten worden bezuinigd maar Poetin heeft al gezegd dat defensie-uitgaven buiten beschouwing blijven. Sterker nog, dit jaar stijgen zij met liefst 30 procent. Het is onvoorstelbaar, maar meer dan een derde van de Russische begroting gaat naar militaire en veiligheidsuitgaven.

Natuurlijk zijn de Russische militaire uitgaven in absolute zin veel kleiner dan die in Europa als geheel of de VS. Volgens de Wereldbank spendeert Rusland 81 miljard dollar ( 4,2 % van bnp) en dat is veel minder dan de 250 miljard van Europa of de 577 miljard van de VS 577 miljard. Dat neemt echter niet weg dat de Russische uitgaven voor militaire scheepsbouw zijn gestegen van 10 % van het Amerikaanse budget naar 50 %. Nog zorgelijker is dat 46 % van de Russen hogere militaire uitgaven steunen ook als dat de economie ondermijnt.

Europese leiders lijken nog steeds niet de aard van Rusland onder Poetin te doorgronden. Poetin opereert als een gangster die zich vermomt als nationalist. Hij heeft zijn tegenstanders uit de weg geruimd en de media stevig onder controle. Het gevolg is dat de Russische bevolking daadwerkelijk gelooft dat het Westen op het punt staat om Rusland aan te vallen. Deze indoctrinatie verschaft Poetin vrijheid van handelen waarbij hij de Europese zwakheid en verdeeldheid magistraal benut.

Zo heeft Poetin onlangs het financieel zwakke Cyprus een lening van 2,5 miljard euro gegeven in ruil voor Russische toegang tot de Cypriotische havens. Cyprus was dan ook tegen sancties tegen Rusland.

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de landen die Poetin het meest vrezen bereid zijn om hun defensie-uitgaven te verhogen en dat de bondgenoten van Poetin in Europa – zoals Slowakije, Bulgarije en Hongarije – dat niet doen. We zien ook dat de drie landen met de grootste defensiebegrotingen bezuinigen of bevriezen. De Amerikaanse president Barack Obama vindt dat Europa tekortschiet en hij heeft gelijk.

Waarom zou Poetin in deze situatie genoegen nemen met Oost-Oekraïne? Het Europese pacifisme en de verdeeldheid bieden hem de kans om ook elders hybride oorlogsvoering te bedrijven. Zal de NAVO echt tot actie overgaan als er schermutselingen optreden tussen onduidelijke groeperingen in de Baltische steden? Waarom zou hij het niet proberen?

Door alle verdeeldheid en pacifisme slaapwandelt Europa een oorlog in. Europa, wordt toch wakker!

 

3 thoughts on “Europa, verhoog de defensie uitgaven!

  1. Duidelijke taal, kan me hier helemaal in vinden. Er lijkt nu eindelijk heel voorzichtig een beetje beweging te komen in de zaak van te lage defensie uitgaven. Maar om de afbraak van de afgelopen jaren echt te repareren is een Delta plan voor onze Defensie nodig, bovendien moet er fors meer personeel bij en om die eenheden op te leiden, te oefenen en te leren internationaal samen te laten werken hebben we vooral tijd nodig. En alles wijst er op dat we die tijd niet gaan krijgen. Mijn boodschap : afwachten, aankaarten en klagen hebben we nu gehad. Wie neemt de leiding en schaart grote groepen achter zich om maximale invloed te kunnen uitoefenen op de politiek en de publieke opinie want de psychologische oorlogvoering vanuit Moskou is al begonnen.

  2. We moeten in Nederland totaal anders naar defensie kijken. Het is niet alleen een kwestie van geld. Je zou moeten besteden wat nodig is, dat kan 2% van het BBP zijn maar ook 10% of 12%. Als klein land zou je eigenlijk, logischerwijs altijd meer moeten besteden dan de grotere landen. De reden dat er weinig draagvlak bestaat voor defensie is dat men het ziet als een kosten post. In de VS zien ze defensie eerder als een banen motor en een high tech innovatie subsidie. Amerikaanse bedrijven verdienen goud geld met technologien die ontwikkeld zijn door het Pentagon. Het internet is bijvoorbeeld zo’n technologie. Maar ook in microprocessoren,speciale materialen, telecom, het is een zeer breed scala aan technologie. Het vereist dat we afstappen van het vrije markt denken en dat technologische vooruitgang komt van iemand die in zijn garage bezig is. Technologische vooruitgang komt van grote collectieve investeringen waarbij van de honderd ideeen die falen er eentje een success word. Zo vergroot je ook het draagvlak voor defensie in de samenleving.

  3. Nederland zou bijvoorbeeld haar defensie industrie kunnen vergroten door zelf grote systemen te gaan bouwen. Zo begrijp ik niet waarom defensie met Chinese uniformen komt terwijl we Ten Cate hebben. Dit is gewoon snijden in je eigen vlees. Waarom kopen we vuurwapens van Colt en Glock hoeveel Nederlanders werken daar? We kunnen al die systemen hier bouwen. Apaches , F-16’s (ooit gebouwd door Fokker) die Bushmasters kunnen hier ook inelkaar worden gezet onder licensie. Zo krijg je draagvlak in de samenleving. En ja dat kost meer maar je bouwt op die manier ook een industriele basis waarvan de techniek overvloeit in vele andere sectoren. Een bedrijf als Fokker kwam voort uit een besteding van de Duitse luchtmacht voor Anthony Fokker ontworpen vliegtuigen. Noem een bedrijf in Duitsland en je ziet dat ze groot werden door defensie uitgaven. Nederlanders zijn veels te kortzichtig en de politiek is mede schuldig vooral de VVD dat zogenaamd defensie grootste vriend is terwijl het tegelijk op het vrije markt orgel zit te spelen en wapens en uniformen koopt in China.

Leave a Reply