Het Internationaal Strafhof heeft zijn langste tijd gehad

Boekestijn en de Wijk ontvangen Prof. Knoops. Knoops is een vermaard internationaal jurist die kritisch staat t.a.v. internationale jurisdictie. Een Internationaal Strafhof kan alleen werken als er een wereldregering is met een wereldleger en wereldpolitie. Zonder een wereldregering wordt het strafhof speelbal van grootmachten. Het staat eveneens nationale verzoening in de weg. Tenslotte heeft elke aangeklaagde dictator een extra reden om aan het. bewind te blijven. Internationale jurisdictie was een vergissing. Het is beter om aan te sluiten bij nationale rechtspraak.