Recensie van ‘De prijs van een slecht geweten’ door Thomas Voets

Vanaf het moment dat ik verstandig genoeg was om te begrijpen wat er in de krant geschreven wordt, heb ik talloze politici de krantenkoppen zien halen. Vrijwel elk ministerie is in die jaren onderwerp van felle kritiek geweest. Opvallend genoeg bleef Ontwikkelingssamenwerking altijd buiten schot. Komt dit omdat Nederland op dit terrein goed presteert? Volgens Arend Jan Boekestijn is dit duidelijk niet het geval. Tijdens zijn periode als Tweede Kamerlid namens de VVD uitte hij felle kritiek op het ontwikkelingsbeleid. Kort nadat hij opstapte, publiceerde hij De prijs van een slecht geweten.[1] In tegenstelling tot wat sommige critici beweren, wil hij ontwikkelingshulp niet afschaffen. Hij is slechts ontevreden met het huidige beleid en vindt dat het effectiever moet. Zijn boek vormt een aanzet voor de goed doortimmerde plannen die hij daarvoor nodig acht.

http://thomasvoets.blogspot.com/2010/01/arend-jan-boekestijn-de-prijs-van-een.html

Leave a Reply