De Hoop Scheffer slaat terug en hard ook

De  Hoop Scheffer heeft de afgelopen weken vaak  het puntje van zijn tong moeten afbijten. Na Fasseur gaat hij echter nu ook los. Hij is het op een aantal punten oneens met de conclusies van de Commissie Davids:

1. de 45 minuten claim was slechts een brainstorming sessie die bovendien gezien moet worden in relatie tot de bombardementen van Irak in 1998 die door Den Haag gesteund werden. Daar kwamen veel burgers bij om, het is dus vreemd dat Van Mierlo in 1998 wel steunde maar in 2003 niet.

2, De Hoop Scheffer vindt dat het kabinet de Tweede Kamer niet onvolledig heeft geïnformeerd. ‘Davids is inconsistent. Je kunt niet enerzijds beweren dat Nederland geen eigen informatiepositie had en anderzijds het kabinet verwijten dat je met de informatie van die diensten te weinig rekening hebt gehouden. Commissie-Davids, leg me dat eens uit.’

3. Verder vindt hij de opmerkingen van Davids over twee topambtenaren op Buitenlandse Zaken ‘niet fair, niet terecht en staatsrechtelijk onjuist’. Ambtenaren die zich niet kunnen verdedigen, worden aangevallen, aldus de oud-bewindsman. ‘Dat stoort me. Iedere letter verliet het departement onder mijn verantwoordelijkheid.’

4. Hij neemt het op voor premier Jan Peter Balkenende, die gebrek aan regie wordt verweten. ‘Een volstrekt onterecht verwijt. De minister-president hoefde helemaal niet meteen het heft in handen te nemen. Nederland is Groot-Brittannië niet. De minister van Buitenlandse Zaken heeft een eigen staatsrechtelijke verantwoordelijkheid. Maar Balkenende wist wel degelijk van de hoed en de rand, regisseerde waar nodig.’

5. Ook vindt hij het opmerkelijk dat lijkt of niet meer over het rapport valt te discussiëren, nu het leidend is verklaard. ‘Dat vind ik raar en onjuist. Er zijn in dit dossier veel zaken waarover wel degelijk gedebatteerd kan worden. Ik blijf het op belangrijke punten met Davids oneens

Saillant was de opmerking van De Hoop Scheffer dat hij vond dat Balkenende hem in eerste instantie onvoldoende verdedigde.

Dinsdag wordt een migraine debat. Zo veel is zeker.

|

Leave a Reply