Brief Boekestijn aan Bijlo 12 mei 2010

Beste Vincent,

Tsja een duurzaam economisch systeem zou mooi zijn Vincent maar ondertussen poneer je zo maar even losjes en met een breed gebaar, natuurlijk het prerogatief van een cabaretier, dat we de huidige Europese crisis te danken hebben aan de speculanten. Zij zijn in jouw ogen de hyena’s van Europa, nee van het wereldwijde economische systeem. Met deze beschuldiging bevind je je overigens in goed gezelschap en wel uit heel onverdachte hoek: namelijk de woordvoerder financiën van het CDA de Nerée tot Babberich. Hij vroeg Minister de Jager maandag zelfs om de namen van de hyena’s te publiceren. Dan weten we met zijn allen in welke richting wij de rotte eieren en de tomaten kunnen gaan gooien.

Vincent als Cohen nu had gezegd dat de speculanten het hebben gedaan dan had ik er daar nog enig begrip voor kunnen hebben. De beste man is een brave jurist die zich nog nooit in de economische wetenschap heeft verdiept en dat is ook goed te merken ook. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat we de Nederlandse economie niet kapot moeten bezuinigen. NIET KAPOT MOETEN BEZUINIGEN? Terwijl de Nederlandse regering de komende vier jaar minstens 35 miljard euro tekort komt, wil de PvdA slechts 10 miljard bezuinigen. En waar dat geld vandaan moet komen is ook al niet duidelijk. Volgens mij loopt Cohen allerlei risico’s maar het gevaar van kapot bezuinigen zit daar dus niet bij! Uit berekeningen blijkt dat de PVDA zo weinig wil bezuinigen in de komende kabinetsperiode dat na 2015 20 miljard alleen al aan rente dient te worden betaald voor onze torenhoge staatsschuld. Vind je dat een duurzaam idee Vincent? Die opmerking van Cohen dat we onze economie niet kapot moeten bezuinigen zou ik dus willen kwalificeren als een Cohennetje.

Het hoge woord moet er maar uit Vincent. De ellende die we nu doormaken is niet de schuld van het kapitalisme noch die van speculanten die in goed gesneden pakken miljarden euro’s over de wereldbol schieten. De crisis is niet veroorzaakt door de markt maar door een aaneenschakeling van Cohennetjes met andere woorden van overheidsfalen. Het is de staat die ons al deze ellende bezorgd heeft.

Als de Griekse regering niet geluisterd had naar al die Griekse Cohennetjes die de mening waren toegedaan dat de Griekse economie niet kapot bezuinigd moest worden hadden we al die ellende nu niet gehad. Toegegeven, de Grieken zijn nog erger dan Cohen omdat ze ook nog jokken maar nou vraag ik je wat is erger domheid (Cohen) of slechtheid (de nazaten van Plato)? Ik vrees dat het antwoord op die vraag wel eens niet goed voor de PVDA zou kunnen uitpakken.

Sinds Plato is  er in Griekenland een zekere verweking opgetreden, maar stel nu dat een Papandreou een Karamanlis of Simitis nu de moed hadden gehad om de augiasstal uit te mesten. Met andere woorden dat zij gewoon in het Parlement hadden gezegd dat het land naar de knoppen gaat als de corruptie, nepotisme, zwakke belastingmoraal en de overheidstekorten welig blijven tieren. En stel nu dat deze lieden er ook nog in geslaagd waren om de bevolking van de noodzaak om te saneren te overtuigen. Hadden de jongens in de scherp gesneden pakken dan kans gehad om te speculeren met de Griekse obligaties? Het antwoord Vincent is driewerf neen. Met andere woorden de speculanten krijgen pas een kans als regeringen hun land financieel te gronde richten. Het is dus niet de markt maar de staat die het heeft verknald. Sterker nog, de markt roept de politici tot de orde hetgeen nu ook gelukkig tot een leiderschapswissel heeft geleid.

Vincent, luister dus niet naar je partijgenoot Kees Vendrik. Hij stelde laatst dat de financiële crisis een gevolg is van de uitwassen van het neo-liberalisme. Weet je wie die taal bedacht heeft? Het dure reclamebureau van Marijnissen. Je hoort het de reclamejongens zeggen: ‘Liberalisme heeft zo’n positieve klank laten we het woordje neo er maar voor plakken’. Het is net zo doorzichtig als onzinnig. De hypotheekcrisis ontstond niet omdat de markt faalde maar omdat de Amerikaanse regering een wet maakte waarin werd bepaald dat ook de economisch zwakkeren een hypotheek moeten kunnen krijgen. Dat is dus een overheidsinterventie en niet het falen van de markt. De markt is echt niet zo dom om mensen met een zeer laag salaris of een uitkering te voorzien van een hypotheek. Zoiets kan alleen een politicus die grossiert in goede bedoelingen bedenken.

Is de markt dan heilig? Nee natuurlijk niet, de markt is goed in het op zo’n efficiënt mogelijke manier bijeenbrengen van kapitaal, arbeid en grondstoffen maar dat heeft met goed of kwaad niets te maken. De markt is dus niet moreel of immoreel maar amoreel. Marktprikkels geven ons wel informatie over de schaarste van een product en leiden tot een evenwicht in vraag en aanbod. En daar waar de markt geen oplossing biedt: veiligheid, milieu, wegen, monopolies, gezondheidszorg voor iedereen, moet de staat actief optreden om de zaak in goede banen te leiden.

Wat de staat echter nooit en te nimmer moet doen is nalaten om op de centjes te passen. Precies zoals een goede huismoeder of huisvader zijn of haar centjes telt en kijkt hoe het einde van de maand gehaald kan worden, zo moet ook een regering keurig met belastinggeld omgaan. Dat is moeilijk genoeg, mensen gaan veel netter om met hun eigen spulletjes dan met belastinggeld. Heb je wel eens iemand een huurauto zien uitzuigen bij de benzinepomp? En juist omdat het zo moeilijk is dienen wij politici te kiezen die net zo netjes met overheidsgeld omgaan als met hun eigen geld. Anders krijgen we Griekse toestanden oftewel een litanie van van Cohennetjes.

Nee, die arme speculanten moeten helemaal niet in de beklaagdenbank. Spilzieke politici die moeten de rotte eieren om hun oren krijgen! Nu zal ik zo eerlijk zijn om hier toe te geven dat in Griekenland zowel rechtse als linkse politici er een economische puinhoop van hebben gemaakt. Vind je het echter niet opvallend Vincent, dat in ons land de VVD veel meer wil bezuinigen dan de overige partijen? Ten onzent, Vincent, komt de spilziekte net als de kogel die Fortuyn doorboorde, van links! Weet je wel zeker dat je op Groen Links gaat stemmen

3 thoughts on “Brief Boekestijn aan Bijlo 12 mei 2010

 1. Geen sterk betoog wederom, meneer Boekestijn, maar de opmerking over de linkse kogel is zelfs beneden uw peil. De kogel die Fortuyn doorboorde was van een eenzame dwaas die de weg kwijt was.

  Fortuyn, en in zijn voetspoor Wilders, slaan het hardst op de trom van onwelvoeglijkheid, maar o wee als ze weerwoord krijgen, dan heet fel debatteren opeens demoniseren.

  Ja, ik weet zeker waarop ik ga stemmen…

 2. “De hypotheekcrisis ontstond niet omdat de markt faalde maar omdat de Amerikaanse regering een wet maakte waarin werd bepaald dat ook de economisch zwakkeren een hypotheek moeten kunnen krijgen.”

  Dit is het fabeltje van Ron Paul en Fox News nog een keer herkauwd.

  Toch vreemd dat dezelfde hypotheekbanken (n.l Elq en Sparq; dochters van o.m Lehman) ook in Nederland zonder enige dwang van de overheid hun hypotheken in de maag van minvermogenden splitsten.

  De CRA behelsde niet het verplichten tot het vestrekken van hypotheken, het betrof slechts het verbieden van uitsluiting op basis van regio, postcodes e.d. Dat stond op geen enkele manier een inkomenstoets of andere criteria van banken in de weg.

  ‘Predatory’ lending was ook geen verplichting door de staat. Feit is dat de bonussen-maatschappij maar één ding stimuleerde: Zoveel mogelijk leningen produceren voor een zo hoog mogelijke commissie (zonder inkomensbewijs iemand voor drie woningen hypotheek verstrekken e.d.).

 3. De crisis is uitsluitend de schuld van politici. De amerikaanse hypotheken is schuld van Washington en in tweede instantie pas van de banken. De Europese crisis is poltici! Nooit hadden de zuidelijke landen bij de euro gemogen. Iedereen die een beetje zaken doet wist dat. Zalm ook maar werd uitgelachen. Italie,Spanje alles maffia en corrupt. Niemand betaalt er belasting. Maar politici willen altijd groot denken en de meesten kunnen het niet. Zijn een beetje de zieligen uit de samenleving. Gaan alleen voor eigen baantjes. Uitzonderingen daargelaten maar die moeten dan ook snel het veld ruimen….

Leave a Reply