brief van Boekestijn aan Bijlo 19 mei 2010

Dag Vincent,

Ik schrijf deze brief vanuit een zonnig Maastricht. Wat is dit toch een mooie stad. Ik reed gisteren vanuit de Randstad naar Maastricht en opeens bevond ik mijzelf in een oase van rust. Het was zelf zo rustig dat ik na een interessante avond over de invloed van China in Afrika als een blok in slaap viel en dus deze brief pas woensdag om 11 uur zit te tikken. Ik hoop dat dit niet tussen ons in staat.

Ik wilde het vandaag nog even met je over de gezondheidszorg hebben als je het niet erg vind. Alle rollators op een stokje, het is een verduveld belangrijk onderwerp. Wij vergrijzen enorm en de kosten voor de gezondheidszorg nemen elk jaar met minstens 3 % toe. Het zal duidelijk zijn dat we iets zullen moeten doen want de bodem van de scharkist is in zicht, wat zeg ik er zit een gapend gat in de bodem van de schatkist! En als we doorgaan met Sinterklazen dan zullen uiteindelijk de zwakkeren de rekening betalen.

De ambtenaren van de heroverwegingsgroep achten het onvermijdelijk dat er 20% op de zorg bespaard zal moeten worden. De grote vraag is hoe wij dit gaan doen.

De zogenaamde curatieve zorg, dat wil zeggen huisartsen en ziekenhuiszorg, zal het met ruim 6 miljard minder moeten gaan doen. Linkse partijen stellen voor om de marktwerking, voor zover daar überhaupt sprake van is, nog verder terug te dammen. Zij willen dat regionale zorgkantoren een overheidsbudget krijgen om in hun eigen streek zorg in te kopen. Een partij als de PVDA gelooft namelijk niet dat zorgverzekeraars erin slagen om de concurrentie tussen zorginstellingen aan te wakkeren. De SP wil zelfs helemaal afstappen van de markt maar zij hebben een gevoelige nederlaag geleden bij het CBP omdat die variant helemaal geen besparingen oplevert.

De enige methode om werkelijk hogere efficiëntie en dus kosten te besparen is naar mijn overtuiging een voltooiing van de liberalisering met concurrerende en risicodragende zorgverzekeraars. En heel belangrijk, alleen als er verhoogd eigen risico komt, van 165 naar 300 euro, zal het miljardentekort verminderen. In de zorg schept elk aanbod zijn eigen vraag. We zullen dan ook het bezoek aan de huisarts moeten afremmen met een hoger eigen risico of we het leuk vinden of niet.

De PVDA vreest haar achterban en hoopt via  ziekenhuisconcentratie kosten te besparen. Dit is een illusie omdat ook een ziekenhuisconcentratie de zorgvraag niet zal doen afnemen. Ik stel vast dat het CDA niet bereid is om het eigen risico te verhogen en dus financieel weinig solide opereert. Het CDA hoopt hiermee de verkiezingen te winnen, hetgeen een illusie is omdat de burger begrijpt dat er wat zal moeten gebeuren om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

Het is een geestige discussie. Wij zijn op alle terreinen des levens gewend om een prijs te betalen voor een bepaalde dienstverlening. En daardoor komen vraag en aanbod bij elkaar. In de gezondheidszorg wordt dat principe losgelaten met een ontembaar financieel probleem als gevolg. Het tegenhouden van verdere marktwerking zal op den duur de zorg voor de zwaksten onder ons onbetaalbaar maken.

Het is dus veel verstandiger om allerlei gebruikelijke voorzieningen als de anticonceptiepil, rollators en scootmobiels niet meer te vergoeden maar mensen zelf te laten betalen. Beschermd vrijen is prima maar je betaalt het wel zelf.

Voor de langdurige zorg betaalt iedere werknemer nu 300 euro per maand. Hier moet 4 miljard bezuinigd worden. In ieder geval moet de financiële verantwoordelijkheid weg bij de overheid want die maakt er een potje van. Want Vincent, vergeet het niet, niemand heeft ooit een huurauto bij de benzinepomp uitgezogen. Bij de overheid is iedereen verantwoordelijk en dus niemand.

Groen Links, de CU en de VVD kiezen voor de optie waarbij de zorgverzekeraars een centrale rol gaan spelen. Deze partijen vinden dat ouderen en gehandicapten die in een instelling, zoals een verpleegtehuis, wonen ook zelf huur moeten gaan betalen voor hun verblijf. Die woonlasten komen dan alleen nog via de huurtoeslag ten laste van de gemeenschap.

De onvermijdelijke ingrepen in de zorg zullen hoe dan ook alle burgers meer gaan kosten.Zij  moeten meer zelf betalen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat alle inkomensgroepen moeten meebetalen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Het lijkt mij niet gemakkelijk om vandaag in de schoenen van Roemer te staan. Eerst krijgt hij in Buitenhof van een professor te horen dat de ideeën van zijn partij tot grote werkloosheid zullen leiden. Vervolgens vertelt het CPB dat afschaffing van de marktwerking geen geld oplevert. Als ik Roemer was dan zou ik toch een betere spindoctor kiezen. Of nog veel beter, ophouden om  oude marxistische wijn uit nieuwe  zakken te schenken.

Leave a Reply