Brief van Boekestijn aan Bijlo 25 mei 2010

Beste Vincent,

Het fenomeen zwevende kiezers is al enige tijd onder ons. Ik denk dat de huidige situatie, die gekenmerkt wordt door een absurd hoog percentage zwevende kiezers, nauw samenhangt met Pim Fortuyn. Fortuyn is erin geslaagd om mensen die al tien jaar niet meer stemden weer naar de stembus te krijgen. Dit waren mensen die zich allang niet meer vertegenwoordigd voelden door de bestaande partijen die, met uitzondering van Bolkestein, met een grote boog om de vraagstukken van immigratie en integratie heen liepen.

Door de moord op Fortuyn is er nog steeds een grote groep van zwevende kiezers die nog steeds de mening zijn toegedaan dat de bestaande partijen de problemen waar wij allen mee worstelen niet durven benoemen, laat staan oplossen. Even koos deze groep stemmers voor Rita maar Wilders bleek al snel een aantrekkelijker keuze. Het opmerkelijk is nu dat op dit moment Rutte een fors deel van deze stemmers weet aan te trekken. Zestig procent van de PVV achterban overweegt nu op de VVD te gaan stemmen. Hoe dit te verklaren?

Griekse crisis

Ik denk dat Rutte het goed doet omdat de kiezers begrijpen dat de Griekse en daarmee de grote Europese crisis niet in veilige handen zijn bij de PVV. De PVV is programmatisch sterk in het vaarwater van de SP gekomen hetgeen impliceert dat Wilders geen plannen heeft om de verzorgingsstaat te moderniseren. Ik denk dat de man in de straat heel goed begrijpt dat door huidige economische crisis koopkrachtbehoud onmogelijk is en dat tekortreductie onvermijdelijk is. Geen wonder dat de VVD het zo goed doet. Met andere woorden; er zijn veel zwevende kiezers maar een groot deel daarvan zweeft wel in de richting van de VVD. De kans dat daardoor een kabinet zal aantreden dat orde op zaken stelt wordt daarmee groter, hoewel er natuurlijk geen garanties zijn.

Ontwikkelingssamenwerking

Een tweede factor waarom de VVD het nu zo goed doet heeft te maken met ontwikkelingssamenwerking. Bij mijn weten is ontwikkelingssamenwerking nooit een verkiezingsthema geweest maar nu, mede door de noodzaak om te bezuinigen, is dat wel degelijk het geval. Zes van de tien Nederlanders vindt dat ons hulpbeleid op de helling moet. En de VVD is de enige partij die daar ook echt ideeën voor heeft ontwikkeld.

Interessant is dat het hier een internationale ontwikkeling betreft. Cameron wil het Britse OS beleid hervormen en voelt zich gesterkt door een betrekkelijk recent ongemeen kritische wetenschappelijk rapport over de Britse hulp. Iedereen die dat rapport leest schrikt zich een hoedje. Het rapport kan men overigens op het internet vinden: http://www.policynetwork.net/accountability/publication/fake-aid

Fake Aid

De hoofdstelling van het rapport is dat de Britse overheid steeds meer werk en dus geld heeft uitbesteed aan de NGO’s zoals Oxfam Novib. Op zichzelf is dat een goed idee, NGO’s hebben veel ervaring hoe men in ontwikkelingslanden mensen kan helpen zonder dat men in het vaarwater komt van dubieuze regimes. Het trieste is nu dat NGO’s weinig transparant opereren. Evaluaties worden lang niet altijd uitgevoerd en het geld dat de Britse overheid geeft aan NGO’s verloopt niet altijd via openbare aanbestedingen. Minstens zo erg is dat in 2011 de NGO’s bijna een miljard pond uitgeven aan propaganda in plaats van het stimuleren van ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Met andere woorden NGO’s zijn verworden tot ordinaire marketing machines die meer bezig zijn met zichzelf te rechtvaardigen dan met het verbeteren van het lot van de allerarmsten.

In Duitsland is een soortgelijke ontwikkeling aan de gang. Op de website van Der Spiegel worden steeds meer kritische artikelen over ontwikkelingssamenwerking geplaatst. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,694057,00.html

En wat gebeurt er in ons eigen land? Alleen de VVD heeft de moeite genomen om een alternatief beleid op papier te zetten. Allen andere partijen houden zich muisstil of willen zoals de PVV of TON alles afschaffen behalve noodhulp. Noodhulp is echter van alle hulp die men kan geven de minst duurzame.

Zelf heb ik als kamerlid meegemaakt dat alle partijen een andere kant op keken toen bleek dat de meeste van onze eigen NGO’s minder dan 15% van hun activiteiten hadden geëvalueerd terwijl dat in 2006 wel afgesproken was. Toen ik dat ontdekte heb ik mijn vertrouwen in Koenders opgezegd.

Wij van WC-eend adviseren WC-eend

Onze NGO’s zijn nu zo in paniek dat zij gekozen hebben voor de aller-domste strategie die er maar denkbaar is. Zij hebben de verkiezingprogramma’s naast elkaar gelegd en bestudeerd in hoeverre hun eigen ideologische voorkeuren daarin terug kwamen. Geen wonder dat Groen Links in die rijtjes er als beste uitkomt. Wij van WC-eend adviseren WC-eend. Het tekent werkelijk de geestelijke luiheid in NGO land dat zij denken hier mee weg te komen. Het onderzoek van de NGO’s kan men vinden op: http://www.kiesgrenzeloos.nl/

Wat zou het toch mooi zijn als de ontwikkelingsindustrie zich niet meer met zichzelf zou bezig houden maar doelgericht en efficiënt het lot van de allerarmsten zou gaan verbeteren. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het gaat niet om bakken geld maar om kennisoverdracht, niet om schenkingen maar om leningen teneinde zelfredzaamheid te bevorderen en hulpverslaafdheid te voorkomen. Er valt veel nuttig werk te doen in de agrarische sector maar ook in de grote verstedelijkte gebieden die Afrika kent. Geen geld naar dubieuze regimes maar gewoon naar mensen die daarmee in de private sector zichzelf kunnen verlossen van de  armoede. Uiteindelijk kan alleen groei het lot van de armen verlichten. En uiteindelijk leidt het ontstaan van een middenklasse tot democratisering van binnen uit. De rest is poëzie.

Ontwikkelingssamenwerking Vincent, is het laatste taboe. Ik hoop dat het bij de komende kabinetsformatie lukt om het bestaande beleid drastisch te herzien.

Mocht je voetnoten missen Vincent dan verwijs ik naar een boek dat ik geschreven heb tijdens mijn kamerlidmaatschap met de titel De prijs van een slecht geweten, Aspekt, 2009. Daar staan meer voetnoten dan je lief is.

Leave a Reply