Brief van Boekestijn aan Bijlo 6 juni 2010

Beste Vincent,

Liberalen staan pal voor de rechtsorde. Vanuit een historisch perspectief is het niet overdreven te stellen dat zij die rechtsstaat zo ongeveer hebben uitgevonden. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat Rutte het PVV voorstel om moslim immigranten te weren faliekant afwijst. Ik heb hem dat de afgelopen weken tientallen keren horen zeggen. Wij zijn niet geïnteresseerd in iemands afkomst of religieuze denominatie maar alleen in zijn of haar toekomst.

Vincent, jouw verwijt dat hij dat niet heeft gedaan is gewoon onjuist. Een politieke partij heeft het recht om de stelling te verdedigen dat onze integratieproblemen niet opgelost zullen worden indien wij eenvoudigweg maar doorgaan met het openstellen van de grenzen voor kansarmen. Vluchtelingen is een ander verhaal. Daar zal ons land altijd voor open staan maar dan wel in het perspectief dat andere landen ook hun aandeel nemen.

Wat niet kan is te discrimineren op religieuze denominatie. Een dergelijk beleid is eenvoudigweg in strijd met onze rechtsstaat, grondwet en liberale beginselen. Wilders, weet heel goed dat zijn voorstel geen enkele kans maakt om de steun te verwerven van de VVD of andere politieke partijen. Het zal dus ook niet gebeuren.

Beste Vincent, ik maak me steeds grotere zorgen over de kabinetsformatie. Er bestaat namelijk een afschuwelijke kloof tussen wat het CDA en de PVDA nu beloven aan de kiezers en datgene wat straks nodig is om het hoofd te bieden aan de ergste economische crisis sinds het interbellum.

Ik zal je een paar voorbeelden geven hoe diep we in de problemen zitten:

1. De meeste landen hebben gereageerd op de crisis met een massieve fiscale stimulans, dat wil zeggen met het gigantisch oplopen van de schulden. Vroeg of laat zal zich dit vertalen in inflatie en juist de zwakkeren betalen daarvoor de prijs. Bovendien zal de rente voor deze enorme schulden straks hoger zijn dan bijvoorbeeld de onderwijsbegroting. Als we niet tot zinnen komen kunnen we straks ons onderwijs, gezondheidszorg en uitkeringen eenvoudigweg niet meer betalen. En wat doet het CDA: Balkenende belooft koopkrachtbehoud! En wat zegt de PVDA: niet al te hard bezuinigen. In plaats van inspiratie op te doen bij de zuinige Drees zijn Bos en Cohen de SP gaan imiteren. En wat doet de PVV: het kiest voor een links economisch programma naar het voorbeeld van de SP. Het is precies het verkeerde antwoord. En het zijn met name de zwakkeren die de prijs daarvoor gaan betalen. De enige politicus die deze problemen zag aankomen en bereid is om pijnlijke besluiten te nemen is Mark Rutte.

2. De problemen in Griekenland zijn helemaal niet opgelost. Het IMF pakket zal ervoor zorgen dat Griekenland niet meer zal kunnen groeien met als gevolg dat een deel van de Griekse schuld niet zal worden afgelost. In Spanje en Portugal gaat het niet goed. Als de situatie daar verslechtert komen banken in Frankrijk, Duitsland maar ook ons land in grote problemen. We kunnen ons maar beter voorbereiden op een periode van zeer lage groei of zelfs contractie. Een uiteenvallen van de eurozone maakt het op korte termijn alleen maar erger. Dat zal het nemen van pijnlijke maatregelen heel moeilijk maken. Helemaal als de PVDA, de PVV en het CDA de kiezers nu van alles lopen te beloven.

3. De milieuproblemen die voortvloeien uit het olielek van BP zijn al erg genoeg maar de economische problemen zullen minstens zo dramatisch zijn. Obama heeft een moratorium voor deep sea drilling afgekondigd. Dat zal op den duur de vraag naar Middle East Oil doen toenemen en dus de prijs laten stijgen. Dat zal de economische groei dempen hoewel de inkomsten van de Nederlandse staat toenemen omdat de aardgasprijs gekoppeld is aan de olieprijs. Conclusie: het nemen van pijnlijke maatregelen wordt nog urgenter.

Vincent, we zitten in de ergste crisis sinds 1929 en wat doen onze politieke partijen? Met uitzondering van de VVD, proberen alle politieke partijen kiezers te lokken met allemaal beloften die zij nooit kunnen waarmaken. Als straks het Malieveld volstaat met burgers die eisen dat de in het vooruitzicht gestelde beloften wordt waargemaakt, dan zijn alle politieke partijen met uitzondering van de VVD medeschuldig aan de puinhopen die dan ontstaan.

Nog nooit eerder in onze geschiedenis was er zo’n mismatch tussen de verwachtingen die de politiek genereert en de noodzaak om drastisch in te grijpen. En het meest treurige van alles is dat het altijd de zwakkeren zijn die de prijs betalen voor het gebrek aan politieke moed. Beste Vincent, ik gun je een middagje waterfietsen met Femke. Ik vrees echter dat het de problemen niet oplost. Net doen of er niets aan de hand is, zal ons ernstig opbreken. Zou je dat aan Femke Halsema willen doorgeven?

3 thoughts on “Brief van Boekestijn aan Bijlo 6 juni 2010

  1. Wat niet kan is te discrimineren op religieuze denominatie. Waarom mag je niet discrimineren? Onzin liberaal zijn is oké maar niet ten koste alles. Altijd maar die doorgeschoten tolerantie heeft van Nederland een onleefbaar landje gemaakt.
    U reciterend: “Net doen of er niets aan de hand is, zal ons ernstig opbreken”, en zo is het maar net.

  2. Wat niet kan is te discrimineren op religieuze denominatie.

    Ook een Christen uit een Islamtischland mag dan niet komen. Maar een Moslim uit Amerika wel. Dus hoezo: discrimineren op religieuze denominatie?

  3. Pingback: Vincent Bontrop » Blog Archive » Twitter Weekly Updates

Leave a Reply