Debat Naema Tahir en Bolkestein in Buitenhof

Wat een prachtig debat tussen Bolkestein en Tahir in Buitenhof. Hier is de link:

DebatTahirBolkestein

Uitspraken Tahir:

1. De profeet was ook een krijgsheer. Om deze reden zit er een neiging naar gewelddadigheid in de islam

2. moslims voelen zich superieur in hun geloof en kunnen zich daardoor niet gemakkelijk aanpassen

3. moslims zijn gericht op een verheerlijkt verleden. Wetenschappelijk onderzoek naar de bronnen van de islam zou een realistischer beeld kunnen overbrengen

5 thoughts on “Debat Naema Tahir en Bolkestein in Buitenhof

 1. Het viel mij bijzonder tegen dat de heer Bolkestein, doorgaans toch buitengewoon goed geïnformeerd, er blijk van geeft de Islam niet bestudeerd te hebben. De uitspraak: “Religie is iets voor achter de voordeur”, geeft er blijk van het wezen van de Islam niet te begrijpen.

  Ik snap dat een liberaal dit standpunt hanteert, maar het liberalisme is dan ook ontwikkeld in een Christelijke omgeving. Teksten als “Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort”, zal men in de Koran niet aantreffen. Maar goed, Bolkestein zei dan ook dat hij de Koran nooit heeft uitgelezen. Hij zou er goed aan doen dat alsnog te doen, alsmede de Hadith te bestuderen alvorens Geert Wilders te bestempelen tot radicalist.

  De heer Bolkestein wil zich duidelijk niet bezeren aan de gevoeligheden rond de vrijheid van godsdienst, maar wat nu als er een godsdienst bestaat die zich op het politieke terrein begeeft? Welke oplossing heeft de heer Bolkestein daar voor?
  De godsdienst telt niet, maar het gedrag, zegt Bolkestein. Juist. Maar die gedragingen komen vaak voort uit gedachtegoed. Heilig gedachtegoed in dit geval. Zie dat gedrag maar eens te veranderen.

  De verstandige antwoorden in dit dubbelinterview waren eenduidig afkomstig van Naema Tahir. Zij begrijpt wél dat het gedrag van moslims veelal voorgeschreven, dan wel gepropageerd gedrag is. Zij begrijpt wél dat geweldadig gedrag jegens “ongelovigen” zijn rechtvaardiging vindt in een religieus boek. Zij begrijpt kortom wél dat de Islam naast een religie ook een politieke ideologie is.
  Nu is het Christendom natuurlijk ook een ideologie, maar Christelijke politieke partijen beschouwen de uitgangspunten van hun religie doorgaans als een norm, niet als een verzameling voorschriften. Zie hier het verschil.

  De heer Bolkestein dient zijn wereldbeeld aan te passen. Het voorbeeld dat men zich als Christen c.q. ongelovige vrij in Indonesië kan bewegen is al lang achterhaald. Ja, wellicht als een als zodanig herkenbare expat. Maar geldt dat ook voor lokale Christenen? Kennelijk weet de heer Bolkestein niet dat de sharia inmiddels de bevolking op Sumatra stevig in de greep heeft. Christenen komen op allerlei manieren in de verdrukking. Rechtsongelijkheid is aan de orde van de dag, kerken worden afgebrand, Christenen gemolesteerd.

  Deze ontwikkeling zien we inmiddels in bijna alle moslimlanden. Men kan daarvoor de liberale ogen sluiten, maar de realiteit achterhaalt het comfortabele uitgangspunt dat kerk en staat gescheiden dienen te zijn. De VVD zal een antwoord moeten vinden op dit dilemma. Zolang dat antwoord uitblijft, zal de PVV het gapende gat opvullen waarvan het bestaan door de linkse partijen ontkend wordt, en waar de VVD met een grote boog omheen loopt.

 2. Ik vond het een zeer heldere uiteenzetting die Naema Tahir gaf in Buitenhof gisteren. Voor mij gaf zij duidelijk aan dat er een duidelijk verschil is tussen Mohammed en Jezus. De eerste was een krijgsheer, een oorlogsvoerder, een man die verkeerde met een jong meisje, terwijl Jezus opriep en het zelf ook leefde, tot vreedzaamheid en liefde. Natuurlijk staan er in de bijbel ook discutabele zaken, maar i.t.t. wat er in de Koran staat, is dit voor de hedendaagse mens duidelijk gesitueerd in het verre verleden, terwijl wat er in de Koran staat, heden ten dage nog letterlijk nageleefd dient te worden. De (meeste) aanhangers van de islam brengen geen nuancering aan en zien de koran nog steeds tot in de letter geldend voor de hedendaagse moslim. Ik vond het ook interessant dat Tahir vertelde dat men in het Westen zich niet realiseert dat de Koran inderdaad oproept om de ‘anderen’ desnoods met geweld te bekeren. Ook interessant: hun gekrenkte trots dat zij al lang niet meer de hegemonie in de wereld hebben, deze hield op naar ik mij herinner toen ze tot stand gebracht werden in Wenen rond de 15e eeuw? Wat ik daarmee wil zeggen: waar zijn zij anno 2010 eigenlijk mee bezig. Het lijkt me inderdaad, zoals Tahir zegt, een erg goed idee dat moslims inderdaad hun Koran gaan bestuderen en bekijken wat ze kunnen aanpassen zodat hij het geweld bij het verleden laat, de positie van de vrouw gelijksteld met dat van de man, en de overheersingsgedachte laat vallen.
  Ga aan de slag hiermee, zou ik zeggen en wees niet zo gauw op je tenen getrapt: kunnen incasseren i.p.v. slachtoffer spelen is veel interessanter!

 3. Het was idd een zeer heldere uiteenzetting van Naema Tahir (een genot om naar te luisteren), maar geen nieuw verhaal. Dat de mate van betrokkenheid van de moslim aan de westerse maatschappij afhangt van de interpretatie van de Koran, is ook wel duidelijk. Wat mij betreft moet daar ook het debat gevoerd worden, de interpretatie van de Koran. Het vermogen om te kunnen incasseren bij dit debat hoort daar zeker bij. Maar wie is dan de scheidsrechter in de ring die bepaald wanneer een stoot onder de gordel is en/of strafpunten uitdeeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kopstoot ?. Maw laten we Geert Wilders roepen wat hij wil onder het mom van Vrijheid van meningsuiting ? of stellen we een norm ?. Zoals Naema Tahir uiteenzette, ook de Moslim kent naaste liefde en vergeving, maar in tegenstelling tot de pacifist Jezus heeft Mohamed minder geduld, of is dit een verkeerde interpretatie ?.

 4. Schitterend verwoord door mevr. Tahir. Ik hoop haar vaker te gaan zien en horen in het publieke debat. Zou haar graag eens in debat willen zien met Femke Halsema en Job Cohen over de (on) mogelijkheden van de multiculturele samenleving in Europa. Voorbeelden en vergelijkingen met Malmo Zweden (1/3 moslimbevolking) en London (Sharia toegepast) Welke implicaties dat zou hebben in Nederland?

 5. Sterk bericht. Deze site staat nu tussen mijn bladwijzers! Ik ben me sinds vorig jaar in dit onderwerp aan het verdiepen en ik denk dat ik hier maar eens vaker een kijkje ga nemen.

Leave a Reply