Mijn dagelijkse euroblog 9 december 2011: Wij worden gegijzeld door de banken

Vandaag werd duidelijk dat de banken niet gaan meebetalen aan de crisis. De conclusie kan geen andere zijn dat wij allen door de banken gegijzeld worden

Er zijn door de Europese schuldencrisis steeds meer financieringsproblemen ontstaan bij Europese banken. Dit dreigt te leiden tot een versnelde verkoop van bezittingen en een reductie van de kredietverlening. Dat zou de economie in de eurozone, die volgens de ECB volgend jaar groeit met -0,4% tot 1%, in een diepere recessie kunnen duwen.
Duitse banken hebben veel grotere tekorten dan uit de stresstests bleek. Drie keer meer dan gedacht: 13,1 miljard euro!. Commerzbank heeft 5,3 miljard tekort. Nationalisatie dreigt. Europese bankentekort is nu 115 miljard.
De ECB is om deze reden met een massieve aanpak gekomen om de financieringsproblemen bij banken te verminderen. De rente gaat omlaag, er mag meer onderpand worden ingediend en er wordt voor drie jaar liquiditeit verstrekt.
Dat heeft president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank donderdag bekendgemaakt bij de toelichting om de rente verlagen tot 1 %. Volgens Draghi zijn de maatregelen nodig ‘om het bancaire systeem liquide te houden onder de huidige ernstige tijden’.
Banken krijgen eind december al de mogelijkheid om voor drie jaar geld te lenen bij de ECB, in februari volgt er nog een mogelijkheid. Dat moet de sector financieringszekerheid geven. Al in het eerste kwartaal van 2012 moeten banken voor €230 mrd aan oude leningen doorrollen.
Niemand praat meer over Private Sector Involvement. Het werkte contraproductief in Griekenland maar de nieuwe gegevens vandaag verklaren het ook!
Deze crisis is mede ontstaan door het gedrag van banken. Zij wilden maar al te graag genieten van de hoge obligatierente in de Zuidelijke lidstaten. Natuurlijk, regeringen die schulden maken zijn de hoofdschuldige, maar banken die weten dat zij hoge risico’s kunnen nemen omdat de belastingbetaler opdraait voor de kosten is gewoon een fout in het systeem. Wij moeten op Europees niveau het too big to fail probleem oplossen. Men lijkt dat van plan maar ik vrees dat het niet lukt.

 

One thought on “Mijn dagelijkse euroblog 9 december 2011: Wij worden gegijzeld door de banken

 1. je stelling nodigt uit tot overdenking. Hierbij wat kanttekeningen

  ´Deze crisis is mede ontstaan door het gedrag van banken. Zij wilden maar al te graag genieten van de hoge obligatierente in de Zuidelijke lidstaten.

  Waarom gaat de belastingdienst uit van 4% rendement op prive spaar/beleggingsvermogen? Waarom bleek er indertijd in eens zoveel geld te staan bij Icesave?
  Kortom: iedereen heeft gedacht dat geld goed moest en kon renderen, en iedereen wou zijn graantje derin meepikken. Inhaligheid troef.

  Wij allen worden gegijzeld door de banken, ook de banken zelf Vandaar de noodgreep van het ECB om meer liquiditeit in de markt te krijgen want niemand vertrouwt elkaar meer. Bos had laatst gelijk bij die parlementaire enquete: het hele systeem moet op de helling.

  Wat moet er nu gedaan worden?
  -De korte termijn oplossing van het ecb
  – de middellange termijn oplossing van automatische sancties op overschrijding van begrotings en tekortregels, onder toezicht- niet door- een neutrale overziener van EU, IMF of ECB
  – de splitsing van de banken in een door de staat gecontroleerd systeemdeel en een ander privaat commercieel deel
  – het aan de ketting leggen van morbide bonussen
  – inschakelen van bankpersoneel met kennis van lange economische golven, zodat niet alles weer in termen van ´conjunctuur´ wordt gezien met de bijbehorende zelfoverschatting
  ´een verbod aan banken op het voeren van producten die niet in 1 a4-tje begrijpelijk te beschrijven zijn.
  – strenger toezicht op bankbesturen.
  – Een verbod op de praktijken van goldman sachs: slecht gedocunenteerde hypotheken doorverkopoen in pret pakketjes; verzekeren van die pretpakketjs bij verzekeraars zodat je links of rechtsom altijd je geld terugkrijgt ten laste van de omgeving
  – een herziening van hypotheek en woningmarkt
  -en tot slot: afschaffing van de prijsopdrijvende en woningbouw verstorende VINEXWET

Leave a Reply