Mijn dagelijkse euroblog 15 december 2011: de pensioentijdbom tikt gewoon door

Europa is niet alleen ondergedompeld in een eurocrisis maar er tikt ook nog een tijdbom. Uw pensioen!

In Amerika worden er nog een hoop kinderen geboren, meer zelfs dan er overlijden (en dan heb ik het over iedere leeftijdklasse). Amerika groeit dus. Europa daarentegen slinkt. Dit proces heeft grote gevolgen voor de financiering van pensioenen. Er zijn steeds minder mensen die straks een premie betalen voor een steeds grotere groep gepensioneerden.

Dit gegeven is al schokkend genoeg. Nog dramatischer is het feit dat veel Europese lidstaten pensioenen betalen uit hun jaarlijkse begrotingen. Zij hebben dus niet, zoals in NL, VK of VS ervoor gespaard. Zo zijn de Franse assets als % of BNP slechts 5 %, Duitsland 14%, in NL was dat percentage veel hoger, 134 %, nu is het onder de 100 % gezakt.

U ziet dat Duitsland er helemaal niet zo goed voor staat. Eigenlijk is de Duitse staatsschuld dus veel hoger als je de vergrijzing meetelt.

Met andere woorden bij alle ellende met de eurocrisis krijgen we straks ook nog de spanningen van divergerend pensioenbeleid erbij. Frankrijk moet straks zoveel geld voor pensioenen op de kapitaalmarkt lenen dat ondernemers en overheden en andere landen merken dat geld wel erg duur wordt.

Wat kunnen wij eraan doen? Langer werken en immigratie. Beide liggen politiek zeer gevoelig.

Ik zou zeggen: ga heen en vermenigvuldig U, en probeer kenniswerkers uit het buitenland naar ons land te lokken.

 

4 thoughts on “Mijn dagelijkse euroblog 15 december 2011: de pensioentijdbom tikt gewoon door

 1. Wat langer werken betreft, helemaal eens, zie m’n eigen blog. Dat immigratie de vergrijzing oplost is een hardnekkige mythe, je vergroot dan juist t probleem, want ook de immigrant veroudert. Kortom, een piramidespel wat uiteindelijk meer topdrukte en problemen veroorzaakt.
  Het NIDI(Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) in Demos:
  ‘Omdat die migranten zelf ook ouder worden, moeten we immers vers bloed blijven aanvoeren om het aandeel 65-plussers op 13,4 procent te houden. Van immigranten heeft men steeds grotere doses nodig om hetzelfde effect te bereiken. Zodoende zou de bevolking van Nederland in 2025 zijn toegenomen tot 27 miljoen, in 2050 tot 39 miljoen, en in 2100 tot 109 miljoen.Deze absurde aantallen maken duidelijk dat migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering. Die veroudering vindt zijn oorzaak namelijk in processen die niets met migratie te maken hebben: primair de vruchtbaarheidsontwikkelingen (vroeger hoog, nu laag), secundair de sterfteontwikkelingen (steeds hogere levensverwachting). Het is overigens een misverstand om te menen dat de bevolking over 30 jaar �extreem oud� zal zijn. Veeleer is het zo dat de bevolking in het verleden �extreem jong� was en dat op dit moment nog steeds is. We zullen eenvoudigweg moeten accepteren dat die jonge structuur als gevolg van onze moderne patronen van sterven en kinderen krijgen nooit meer terugkeert. Voor zover dat maatschappelijke problemen oplevert, moeten we de organisatie van onze samenleving daarbij aanpassen en niet in paniek over immigratie gaan praten. ‘ http://web.archive.org/web/20080327012412/http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00021.html

  En ook het kindertal zal door de techniek (de pil) en ontplooiingswensen niet snel meer toenemen.

 2. Of we gaan de grote klap tegemoet en houden de bevolkingsaantallen binnen de perken en leren bescheidener en vooral anders te leven, met onze vertrouwde etnisch-culturele samenstelling.

  Blijvende, grondig beïnvloede demografie en etnische samenstelling van Nederland wegen mijns inziens niet op tegen de tijdelijke voordelen van een economie die ook weer vergrijzende borelingen en immigranten moet onderhiuden. Daarnaast: een minder draaiende economie, gepaard aan minder mensen houdt meer ruimte over aan de natuur. Ook niet onbelangrijk.
  Welvaart is tijdelijk, maar schaarste niet. Die is een constante.

 3. De huidige pensioen regeling klopt van geen kant, bevoordeelt ouderen van nu en is meer in het voordeel van hoger betaalden dan mensen met een laag inkomen.

  Even heel versimpeld en netto gerekend:

  Het NL pensioen is gebaseerd op AOW en pensioen.
  AOW is voor iedereen gelijk en is voor getrouwde ongeveer € 1380 per maand netto
  Je pensioen is daar bovenop de aanvulling naar 70% van je middelloon.
  als je vroeger € 2000 euro netto had krijg je nu 70% = 1400 netto. je hebt dan maar 20 euro pensioen aanvulling. mensen die onder de 2000 euro verdienen krijgen niets. ( modaal en lager ) pas als je fors meer verdient word het verschil steeds groter.
  als je bijvoorbeeld 6000 netto per maand verdient is je AOW + Pensioen € 4200 netto waarvan 1380 AOW = 2820 euro pensioen.

  Hoe hoger je middelloon was, hoe meer pensioen je dus in verhouding krijgt.
  LET WEL… iedereen heeft van zijn 25e tot zijn 65e ongeveer 20% van zijn loon ingeleverd.
  Het verdwijnt in de zakken van de hoger betaalden.

  Dan spaar je in de duurste periode van je leven, hypotheek, kinderen op school, vrouw werkt gedeeltelijk, kinderopvang etc. 20% van je inkomen voor later. Op dat moment kan je het geld eigenlijk veel beter gebruiken dan later als je het minder nodig hebt. ( huis is vrij, kinderen de deur uit, spullen gaan langer mee )

  Mijns inziens is proberen uiteindelijk je kosten laag te houden en de laatste 10 jaar zelf sparen voor een aanvulling op je AOW veel logischer dan het verplicht storten in deze bodemloze put.

  Het zal mij benieuwen hoe lang de aankomende generatie nog bereid is hieraan mee te doen.
  ik niet in ieder geval.

 4. It’s only a broker or banker who mortgages customer loans. Any lender has the power to call in a loan balance in full but in the AMPS system, lenders may be wary of the new owners and often call the notes in ASAP. This can affect the debtor’s ability to
  make monthly loan payments.

Leave a Reply