Euroblog 5 januari 2012: Bazel III komt te laat

Pas in 2015 zullen de hogere kapitaal en liquiditeits eisen van Bazel III pas ingaan. Dat is te laat. Vier jaar geleden ging het bijna mis. Er moet nu al actie ondernomen worden.

De nieuwe liquiditeitsdekkingratio gaan pas in 2015 in. Banken moeten echter veel eerder hun liquidteitspositie versterken anders gaat het weer mis. Er is eenvoudigweg onvoldoende veilig sovereign debt in de wereld. De ECB probeert bankruns te voorkomen maar uiteindelijk ondermijnt zij de waarde van de euro.

Nog belangrijker, nieuwe eisen die lange termijn leningen stimuleren in plaats van instabiele financieringen gaan pas in 2018 in. Lenen zal lokaler plaats moeten vinden en minder gebaseerd zijn op mondiaal gokken. Banken zetten echter de regulatoren onder druk om de eisen te versoepelen. Dat is gevaarlijk want van uitstel komt gemakkelijk afstel.

Het zou daarom goed zijn volgens prof. Perotti in een opiniebijdrage in de FT als Centrale Banken heffingen gaan instellen op banken die bij lange na Bazel III vereisten niet halen.  Hierdoor zouden systemische risico’s verlaagd kunnen worden. De nieuwe European Systemic Risk Board zou deze heffingen kunnen coördineren.

De heffingen maken korte termijn funding van banken minder aantrekkelijk waardoor de yields voor de investeerders afnemen. Korte termijn funding is nu de facto verzekerd maar er is geen deposito eis. Dat is gevaarlijk en kan door heffingen leiden tot stabieler krediet.

Het mooie van een heffingensysteem is dat het discrimineert tussen de keurige banken en de gokkers. Heffingen werken ook soepeler dan ratio’s. En zij discrimineren wel unlike interest rates. Het is ook beter dan een transactietaks omdat het de risico creatie direct beïnvloedt. Bovendien bevordert een heffingensysteem convergentie in plaats van een woud aan verschillende nationale overgangsregels. Ten slotte vermindert een heffingensysteem de rigiditeit van een gemeenschappelijke munt.

Perotti heeft gelijk. Banken liggen dwars. Er moet een tegenmacht ontwikkeld worden vanuit Centrale Banken. Zonder regulering komen we absoluut weer in de problemen!

 

Tot slot nog iets over de depositofaciliteit van de ECB. Verreweg het grootste deel van de deposito faciliteit van de ECB van 489 miljard, namelijk 453.181, is gewoon gestald bij de ECB en dus niet gebruikt in het interbancaire leenverkeer of in de reële economie. Het is ook nog niet gebruikt om obligaties te kopen maar daarvoor is het wachten tot maart wanneer nogal wat obligaties aflopen. Dit geldt zowel zowel voor sovereign debt als schulden van banken. Zie hier het artikel in de FT.

 

 

Leave a Reply