Ronduit vals, het idee dat zionisme oorzaak is van antisemitisme

Vroeger toen er nog geen leerlingen waren die lessen over de holocaust onmogelijk maakten wist iedereen dat de staat Israël voortkwam uit twee millennia Jodenhaat. Tegenwoordig wordt de causaliteit omgekeerd. Vandaag de dag wordt het zionisme beschouwd als de veroorzaker van antisemitisme. Het handelt hier om een ongekend staaltje geschiedvervalsing.

Antisemitisme is de meest kwaadaardige vorm van racisme in de geschiedenis van de mensheid. Jodenhaat is diep verweven met onze geschiedenis. Het is een uiterst merkwaardig fenomeen dat overal voorkomt, zelfs daar waar geen joden wonen.

Aangezien de Romeinen veelgoderij praktiseerden hadden zij weinig problemen met het Joodse geloof. Dat veranderde toen Keizer Constantijn zich bekeerde tot het Christendom. Tot dan toe werd christendom gezien als een sekte die voortkwam uit het Jodendom. Nu deed de mythe van de Deicide zijn intrede oftewel de Joden werd aangewreven dat zij Jezus hadden vermoord. Kerkvaders als Augustinus schreef zijn “Traktaat tegen de Joden”en Thomas van Aquino vond dat Joden kenmerkende kleding moesten dragen.

En dan was er natuurlijk de eeuwige neiging om Joden als zondebok te gebruiken. Zij werden verantwoordelijk geacht voor de pest. Ook misoogsten of prijsstijgingen en andere vormen van malheur kregen Joden in de schoenen geschoven.

Ook werden Joden niet toegelaten tot de Middeleeuwse gilden. Christenen mochten door het woekerverbod elkaar geen rente vragen dat was immers een zonde maar Joden mochten dat wel. Zij mochten dus geen winkeltje beginnen en werden gedwongen om geld te lenen en belasting te innen. Beide activiteiten hebben tot de meest krankzinnige speculaties geleid over vermeende Joodse hebzucht en samenzweringspraktijken.

En wie weet nog dat in 1096 vlak voordat de Eerste Kruistocht begon in Rijnland duizenden Joden werden vermoord omdat kruisvaarders meenden reeds thuis de strijd tegen de ‘ongelovigen’ te moeten beginnen alvorens de Seltsjoeken in het Heilige Land een kopje kleiner te maken.

In de 15e en de 16e eeuw werd de helft van de Spaanse en Portugese Joden uit het land gegooid en de rest onder dwang bekeerd. Ook de grote hervormer Luther was de mening toegedaan dat alle joden zich tot het christendom moesten bekeren desnoods kwaadschiks. Trouwens ook Voltaire, notabene de filosoof van de verdraagzaamheid, had geen goed woord over voor geloven in het algemeen en het Joodse in het bijzonder.

Niet alleen in de middeleeuwen maar ook aan het einde van de 19e eeuw vonden pogroms plaats bijv. in Rusland. Toen de Nazi barbarij losbarstte kon zij aansluiten bij lokale antisemitische tradities die mede gevoed waren door het christendom.

Er is veel waar christenen zich op dit terrein over kunnen schamen. Helaas is de islam niet veel beter. In de 11e eeuw vonden al pogroms plaats in Fez in Marokko en in Granada in Andalusië, en later ook in Bagdad. In de 17e eeuw ook in Jemen en in de 18e eeuw weer in Marokko. In de 19e en 20ste eeuw in Palestina en Iran etc. In de twintigste eeuw liet de traditionele Jodenhaat in de islamitische wereld zich inspireren door het Europese antisemitisme. De twee donkerste krachten zochten elkaar op.

Tegenwoordig worden de altijd latent aanwezige antisemitische gevoelens in Europa en elders versterkt door virulent antisemitisme in moslimkringen.Uit onderzoek van de Belgische socioloog Elchardus blijkt dat bij Belgische niet moslim jongeren 10 % kan worden omschreven als antisemiet. Bij moslimjongeren geldt het onwaarschijnlijk hoge percentage van 45 tot 50 %! Meer onderzoek is nodig om de situatie in Nederland in kaart te brengen maar er zijn indicaties dat het bij ons net zo erg is als in België.

De stichting van de Joodse staat heeft alles te maken met 2 millennia van Jodenhaat in zowel christelijke als islamitische kring. De aan populariteit winnende opvatting dat het antisemitisme uitsluitend een product is van het zionisme is niet alleen ahistorisch maar ook kwaadaardig. Zij ontneemt Joden het recht op de vorming van een eigen staat en ontkent 2000 jaar antisemitisme.

Kritiek op Israëlische regering is geen antisemitisme. De gedachte dat antisemitisme uitsluitend voortkomt uit zionisme is dat wel.

 

Leave a Reply