De Wanhoop van Jack de Vries

Er zijn mensen die hun hele leven op zoek zijn naar de waarheid. Zij zullen ‘de waarheid’ nooit vinden maar ze blijven altijd bereid om de wereld vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te beschouwen. Het zijn letterlijk waarheidlievende mensen. Wetenschappers, leraren, journalisten, mensen in de zorg, ambtenaren etc., bevinden zich, als zij zich tenminste netjes gedragen, in deze categorie.

  Er zijn ook mensen die minstens zo geïnteresseerd zijn in overtuigen dan in de waarheid. Overtuigen is namelijk iets anders dan het zoeken naar de waarheid. Als je mensen wil overtuigen is veel geoorloofd. Soms moet je immers een beetje economisch met de waarheid omgaan om zoveel mogelijk mensen te kunnen overtuigen. Deze mensen zijn vaak net zo geïnteresseerd in de vorm als in de inhoud. Politici vallen in deze categorie. Sommigen onder hen zwelgen zelfs in het spel en hebben beduidend minder belangstelling voor de knikkers.

  Tijdens verkiezingen neemt het spelelement inde politiek dramatisch toe. Het eerste wat sneuvelt tijdens een verkiezingscampagne is de waarheid. Een verkiezingscampagne is er immers op gericht om de eigen partij in de vaart der volkeren omhoog te stoten en de andere partijen ongunstig voor te stellen. Vaak gaat er tijdens zo’n campagne een hoop mis en blijft het gehoopte electorale succes uit. Vaak is het ook extreem lastig om meer stemmen te trekken.

  Neem nu het CDA. Spindoctor Jack de Vries is weer eens ingehuurd om de partij aan de man te brengen. Jack hoopt dat de verkiezingen vooral een tweestrijd worden tussen de VVD en het CDA. Het verleden leert immers dat het voor beide partijen profijtelijk is als hun schermutselingen breed worden uitgemeten in de media. Het gebeurde bijvoorbeeld in 2012 tussen de VVD en PVDA. Beide partijen kregen door het uitvergroten van de verschillen veel stemmen wat hen er overigens niet van weerhield om daarna vrolijk samen te gaan regeren.

  Hoe kan het CDA de tweestrijd bevorderen? Dat is geen eenvoudige opgave. Jack de Vries krijgt er geregeld hoofdpijn van. Het CDA wil na Buma naar het midden. Het CDA voelt immers aan dat de tijdgeest afscheid genomen heeft van ongeremd marktdenken en veel mensen vinden dat de staat marktkrachten moet temmen. De ellende is dat de VVD onder Dijkhof ook al naar het midden is getrokken. De VVD is er tegenwoordig voor het MKB en de arme multinationals die moeten tegenwoordig maar voor zichzelf zorgen. Als het CDA en VVD dezelfde genuanceerde verhalen gaan houden over de verhouding markt en staat wordt een tweestrijd wel heel lastig.

  Voorts worstelt Jack en het CDA ook nog eens met het probleem dat zij zelf onderdeel uitmaakte van Rutte III en dus medeverantwoordelijk zijn voor alles wat is misgegaan. Minister Hoekstra moet van Jack steeds weer de woorden ‘de erfenis van 10 jaar VVD’ in de mond nemen maar meer dan de helft van die jaren zat het CDA ook in die regering namelijk van 2010-2012 en van 2017-2021. Bovendien, als Hoekstra echt vindt dat de middenklasse tekort is gedaan waarom heeft hij daar dan de afgelopen vier jaar niets aan gedaan? Waarom heeft het CDA besloten het ‘vermaledijde’ leenstelsel intact te laten in het laatste regeerakkoord? Daar komt nog bij dat de problemen met de pensioenen niets met de VVD te maken hebben maar met de lage rente die mede het gevolg is van de politiek van de ECB. Met deze losse flodders van Jack gaat het CDA het niet redden.

  Daar komt nog bij dat Hoekstra niet de meest geloofwaardige man is om afscheid te nemen van het marktdenken. Het is alsof een alcoholist wijst op de gevaren van overmatig alcoholgebruik. In zijn tijd bij McKinsey kon hij van de markt immers niet genoeg krijgen. Het probleem voor het CDA is dat Hoekstra en Rutte te veel op elkaar lijken. Het zijn doeners en geen denkers. Als Hoekstra zegt dat het Rutte ontbreekt aan visie denkt de kiezer ‘hoor wie het zegt’.

  Jack de Vries heeft nog meer problemen. Pieter Omtzigt kan zijn blootlegging van de rechtstatelijke dwalingen tijdens de toeslagenaffaire niet goed verzilveren omdat Hoekstra in het missionaire kabinet zat. Pieter Omtzigt zal dit ongetwijfeld toch blijven doen maar dit creëert weer afstand tussen hem en Hoekstra. Wat moet de partij straks doen als Omtzigt meer stemmen krijgt dan Hoekstra? Er wordt regelmatig gevloekt in huize de Vries. Dit soort zaken liepen in het verleden immers zelden goed af. Weet u nog Rutte en Verdonk in 2006?

  Jack de Vries ligt ook wakker van de sluwheid van Rutte. Hij is er een meester in om verantwoordlijkheden elders te leggen en heeft Hugo de Jonge de ellende van de corona crisis in de schoenen geschoven. Het is om gek van te worden. Rutte hengelt virtueel nog steeds de premierbonus naar binnen terwijl het CDA met Hoekstra slechts twee zetels heeft gewonnen. Jack weet dat nogal wat Nederlanders tijdens een crisis liever Rutte aan het stuur willen hebben dan Hoekstra die zich als premier nog helemaal moet bewijzen. De Rutte doctrine, waar Jack de VVD mee hoopte te verslaan, kan hen minder schelen omdat een geloofwaardig alternatief eenvoudigweg ontbreekt.

  Het CDA heeft ook nog eens het probleem dat de CDA minister Grapperhaus zelf de coronaregels aan zijn laars lapte. Kiezers houden daar niet van. Als het Grapperhaus niet was gelukt om de rellen te bedwingen was de ellende helemaal niet te overzien.

  Kunnen andere partijen Rutte nog ernstig beschadigen? De PVDA moet Asscher missen. Ploumen heeft natuurlijk het probleem dat Asscher in hoge mate medeverantwoordelijk is voor de toeslagenaffaire. Links staat er trouwens in zijn geheel beroerd voor. PVDA (12), GL (9) en SP (10) hebben samen in de peilingen slechts dertigtal zetels. Het blijft fascinerend hoe slecht links het doet terwijl de tijdgeest linkser is geworden. Dit kan alleen maar verklaard worden door de crisis, waarin mensen liefst kiezen voor ervaring dan voor avontuur, en door de kwaliteit van de leiders op links.

  Partijen rechts van de VVD trachten eveneens Rutte te beschadigen. Thierry Baudet met al zijn wappie-geleuter heeft echter nog maar 4 zetels over in de peilingen. De PVV is veel groter maar speelt hoog spel. Wilders keert zich tegen de avondklok maar wil tegelijkertijd het leger op mensen afsturen die dit standpunt delen. Hij zoekt kennelijk zijn kracht niet in consistentie en dat kost hem nu al twee zetels. Trouwens zijn duivelse voorstel voor een ministerie van remigratie, volstrekt in strijd met de rechtsstaat, doet de meeste Nederlanders gruwen en zal zijn electorale aantrekkingskracht beperken.

   Terug naar die arme Jack de Vries. Hij weet dat hij voor een onmogelijke opgave staat. Hoekstra had de ellende al veel eerder zien aankomen, hij had niet voor niets gezegd dat hij niet mee wilde doen aan een strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. De enige reden dat Hoekstra er nu wel voor gaat is dat de partij hem na de implosie van Hugo de Jong het mes op de keel heeft gezet. Jack heeft de moed echter nog niet opgegeven.

  Tot diep in de nacht blijft hij zoeken naar een strategie om Rutte te beschadigen. Zo schijnt hij zich onlangs te hebben verdiept in de adviezen die Quintus Tullius Cicero 64 v Chr. gaf aan zijn broer de grote redenaar Marcus Tullius Cicero om de verkiezingen voor het hoogste ambt (Consul) te winnen. Zijn adviezen publiceerde hij in een boek met de pakkende titel ‘Hoe je verkiezingen wint’. Ik hoorde echter uit een betrouwbare bron dat dit boek het humeur van Jack niet heeft verbeterd.

  Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Ik heb die adviezen van Quintus ook eens bestudeerd. Al snel kon ik mij de stemmingswisselingen van Jack goed voorstellen.

  Quintus adviseerde Cicero om overal te verschijnen met een schare bewonderaars. Nothing sells like success! Hoe kan die arme Hoekstra echter in coronatijd met bewonderaars lopen pronken? De arme man is gedwongen om zijn toespraken te houden in een lege zaal. Ik weet niet of u ooit een toespraak hebt gehouden voor een lege zaal maar ik kan u verzekeren dat is net zoiets als een gedicht voordragen op de maan. Jack zou echter Jack niet zijn als hij er iets op gevonden had. Hij had achter Hoekstra een imposante reeks monitoren laten plaatsen met CDA-kandidaten voor de Tweede Kamer die gehoorzaam naar zijn speech luisterden en af en toe klapten. Jack had digitaal Hoekstra een reeks bewonderaars bezorgd! Het was een kolderiek gebeuren waar Quintus niet erg gelukkig mee zou zijn geweest maar ja wat moet Jack anders in corona tijd?

  Ik las verder in Quintus nog een ander advies dat Jack tot wanhoop moet hebben gebracht. Zo adviseerde Quintus aan Cicero om de kiezers vooral te herinneren aan de seksuele schandalen van zijn opponenten. Ja het stond er echt: ‘seksuele schandalen van opponenten’. Op dat moment moet zich een depressie van Jack meester hebben gemaakt. ‘Rutte en seksuele schandalen’, wie gaat dat geloven?

  Er gebeuren tijdens verkiezingen gekke dingen. Samsom won veel zetels voor de PVDA door niets te beloven. Als zoiets kan dan zou Jack toch in staat moeten zijn om een list te bedenken. Die seksuele schandalen kan hij echter vergeten.