Vom Nutzen und Nachteil van Beschermings-constructies

Beschermingsconstructies in historisch perspectief, Elsevier Events/Van Doorne 11 december 2013

 

Discussies over Nutz und Nachteil van beschermingsconstructies zijn in hoge mate van ideologische aard. Voor- en tegenstanders beroepen zich daarbij vaak op historische argumenten. De geschiedenis is echter als een echoput, datgene wat men erin schreeuwt komt altijd weer terug. Het is beter om de discussie op basis van zakelijke argumenten te voeren. Continue reading