Weg met het heilige percentage, NRC 26 maart 2012

Tweehonderd jaar geleden was iedereen die niet tot de elite behoorde zo arm als een kerkrat. Een halve eeuw geleden was een zesde van de wereld rijk en vijf zesde arm. Tegenwoordig leeft 80 % van die vijf zesde in landen die snel groeien. Met andere woorden in een kleine halve eeuw zijn de verhoudingen omgedraaid: niet meer vijf zesde van de wereldbevolking is arm maar een zesde. De vraag is natuurlijk waar die vooruitgang aan te danken is.

Continue reading