Den Haag houdt van verliezen

Wist U dat ruim een derde van onze nationale welvaart over de grenzen wordt verdiend? Onze dure verzorgingsstaat wordt letterlijk gefinancierd met het geld dat wij op de EU-binnenmarkt verdienen. Zo zijn er nog meer Europese afhankelijkheden. Zonder Europese samenwerking kunnen wij grensoverschrijdende problemen zoals bijv. milieu, klimaat, migratie en veiligheid niet goed aanpakken. Men zou dus verwachten dat politici in Nederland tijdens verkiezingsdebatten het behoud van het Europese fundament van ons bestaan zouden benoemen. Helaas is dit niet of nauwelijks het geval. Gevreesd moet worden dat het nieuwe kabinet de weinig succesvolle politiek t.a.v. de EU van het huidige demissionaire kabinet zal voortzetten.

Continue reading

De nieuwe wereldorde dwingt de EU om Polen en Hongarije te disciplineren

Kunnen EU-lidstaten zoals Polen Hongarije ongestraft hun rechtsstaat uitkleden? Neen, regeringen in de EU die zich niet aan de regels van de rechtsstaat houden handelen in strijd met artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (1992). Dit artikel somt immers de waarden op waarop de Unie berust: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Landen als Polen en Hongarije houden zich dus niet aan het Verdrag. Hoe komt het dat zij hiermee zo lang mee zijn weggekomen? Waarom durven zij het zelfs aan om de begroting van de EU te blokkeren indien de afspraak niet wordt afgezwakt dat landen die zich niet houden aan de regels van de rechtsstaat gekort worden op Europese subsidies?

Continue reading

‘De Vrekkige Vier’ komen op voor Italiaanse jongeren

Composite of the “frugal four” (Sebastian Kurz, chancellor of Austria, Mette Frederiksen, prime minister of Denmark, Mark Rutte, prime minister of the Netherlands, and Stefan Lofven, prime minister of SwedenCredit: FT Montage/AFP/Getty/EPA

Op de een of andere manier ontspoort het EU-debat in ons land bijna altijd. De voorstanders zijn vaak net zo ongenuanceerd als de tegenstanders. Als men de voorstanders moet geloven breekt er subiet oorlog uit als het Europese project in elkaar stort. Afgezien van de Balkan ligt er echter nergens oorlog tussen Europese landen op de loer. Ook wordt er soms beweerd dat de EU het nationalisme in Europa heeft overwonnen. Men hoeft maar een paar dagen in Europa rond te reizen om bewijzen te vinden van het tegendeel.

Continue reading

Hoe loodsen wij Europa door de corona-crisis heen?

https://newsroom.consilium.europa.eu/

Op 23 april 2020 houden de regeringsleiders van de EU-landen een videoconferentie over de coronacrisis. Op 18 maart heeft de ECB al de opkoop van schuldpapier van lidstaten geïntensiveerd en Christine Lagarde heeft net als haar voorganger Mario Draghi verklaard alles te doen wat nodig is om de euro te redden. Dat is veel indrukwekkender dan het besluit van 9 april van de EU-ministers van Financiën om slechts 540 miljard euro in te zetten om gezamenlijk de corona crisis aan te pakken. Op de EU top vandaag zal men spreken over een tijdelijk herstelfonds met ‘innovatieve financiële instrumenten’. Zal dit pakket voldoende zijn om de euro de coronacrisis door te loodsen?

Continue reading

Het gelijk van Witteveen

Witteveen in 1968, Ron Kroon/Anefo, via Nationaal Archief
Witteveen in 1968, Ron Kroon/Anefo, via Nationaal Archief

(9 april 2020 website Radio 1)

De huidige crisis is heel anders dan de vorige in 2008/2009. Toen was er sprake van een bankencrisis die leidde tot een eurocrisis waarin Noord en Zuid elkaars beleid hekelden. Nu is er sprake van een pandemie waar niemand voor verantwoordelijk is en sommige lidstaten harder treft dan andere. Toen zei Angela Merkel dat er gedurende haar leven geen eurobonds oftewel Europese schuldendeling zou komen. Nu kan Nederland in zijn verzet tegen schuldendeling veel minder op Duitse steun rekenen. De Nederlandse positie is eenzamer dan ooit.

Continue reading