De nieuwe wereldorde dwingt de EU om Polen en Hongarije te disciplineren

Kunnen EU-lidstaten zoals Polen Hongarije ongestraft hun rechtsstaat uitkleden? Neen, regeringen in de EU die zich niet aan de regels van de rechtsstaat houden handelen in strijd met artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (1992). Dit artikel somt immers de waarden op waarop de Unie berust: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Landen als Polen en Hongarije houden zich dus niet aan het Verdrag. Hoe komt het dat zij hiermee zo lang mee zijn weggekomen? Waarom durven zij het zelfs aan om de begroting van de EU te blokkeren indien de afspraak niet wordt afgezwakt dat landen die zich niet houden aan de regels van de rechtsstaat gekort worden op Europese subsidies?

Continue reading

Zal Biden de eenheid van het Westen kunnen bewaren?

BEIJING, CHINA – AUGUST 18: Chinese Vice President Xi Jinping accompanies U.S. Vice President Joe Biden (R) to view an honour guard during a welcoming ceremony inside the Great Hall of the People on August 18, 2011 in Beijing, China. Biden will visit China, Mongolia and Japan from August 17-25. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Veel Nederlanders denken dat als Joe Biden de nieuwe president van Amerika wordt alles weer goed zal komen. Zij hebben het beleid van Donald Trump als een nachtmerrie ervaren en denken dat Europa met Biden weer opgelucht adem kan halen en de trans-Atlantische betrekkingen weer kunnen worden hersteld. Ik vrees dat dit wensdenken is. Vanuit Europees perspectief is Biden om tal van redenen de gedroomde kandidaat maar dat geldt niet voor het China-beleid van de Democraten. Dat beleid is zo mogelijk nog agressiever dan dat van de Republikeinen en heeft de potentie om Europa en de VS uit elkaar te spelen.

Continue reading

Van alle zieke presidenten acteert Trump het beroerdst

President Donald Trump is eigenlijk in elk opzicht ‘larger than life’. Die term laat zich niet zo gemakkelijk vertalen. ‘Groter dan het leven’ is een directe vertaling maar daar worden we niet veel wijzer van. In de Angelsaksische wereld wordt deze kwalificatie vooral gebruikt om het unieke karakter van een persoon te benadrukken. Bij Trump past bijna altijd de overtreffende trap. Hij is niet groot, groter maar groots. Zo beschouwt hij zichzelf als de grootste dealmaker uit de geschiedenis. Alles is over de top.

Continue reading

Over Onwaarheid en Onwaarachtigheid

Wij leven in een tijd waarin feiten en meningen vaak door elkaar heen lopen. Sommige mensen bezondigen zich hieraan zonder dat zij dit zelf doorhebben. Zij presenteren onwaarheden als waarheden omdat zij er daadwerkelijk van overtuigd zijn dat het hier feiten betreft. Zij spreken onwaarheden maar zijn zich daar niet van bewust. Zij debiteren dus op een waarachtige wijze onwaarheden. Zij zijn bijvoorbeeld overtuigd dat G-5 zendmasten ziektes veroorzaken. Hoewel er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek voorhanden is om deze stelling te staven houden zij er toch aan vast omdat zij ervan overtuigd zijn dat nieuw onderzoek hun claim zal bevestigen. Zij spreken dus onwaarheid maar geloven zelf dat zij niet liegen.

Continue reading

Hoe kunnen we Big Tech temmen?

Deze week ontvangen Tim en Arend Jan niemand minder dan Marietje Schaake. Schaake was tien jaar lid van het Europees Parlement voor D’66. Tegenwoordig is zij Directeur van het Cyber Policy Institute van Stanford University en columnist van FT en NRC-Handelsblad. Is het wenselijk dat informatienetwerken voor het overgrote deel in private handen zijn? Heeft de staat geen taak op het gebied van veiligheid, doorprikken van fake news en het beschermen van de democratie?

Gaat Trump weer winnen?

Deze week ontvangen Boekestijn en de Wijk de politicoloog Raymond Mens. Mens heeft net een boek geschreven over Trump waarin hij de stelling verdedigt dat Trump de Amerikaanse stijl van politiek bedrijven definitief heeft veranderd. Er is geen normaal meer. Het blijft echter van belang om de gevolgen van deze stijl voor de wereld aan de kaak te stellen

Zullen Internationale Instituties een tweede termijn Trump overleven?

Een grote mogendheid als de VS doet ertoe. De komende Amerikaanse verkiezingen zullen dus niet alleen de toekomst van de VS bepalen maar ook die van de wereld. Er staat veel op het spel. Als Joe Biden de verkiezingen wint zal de VS weer een constructieve houding aannemen ten aanzien van belangrijke internationale instituties zoals bijvoorbeeld de VN, NAVO en de EU. Trump daarentegen, heeft geen boodschap aan internationale samenwerking op basis van regels. Hij beziet alles transactioneel en dan zitten regels alleen maar in de weg. Als Trump in november wint zal de schade aan de geloofwaardigheid van internationale regels en instituties misschien wel onherstelbaar zijn.

Continue reading

Over Vrijheid en Mondkapjes

Wij leven in een wereld waarin het evenwicht tussen het individu en de samenleving steeds meer zoek lijkt te raken. Sommige medeburgers zijn zo gepreoccupeerd met hun individuele vrijheid dat zij de verplichting om mondkapjes te dragen ronduit afwijzen. Kennelijk telt hun eigen vrijheid zwaarder dan de veiligheid van de ander. Ook is tegenwoordig de vrijheid van meningsuiting een wapen in handen van conservatieve politici, zoals Matteo Salvini in Italië in zijn verzet tegen een wet die discriminatie van minderheden verbiedt. Ook hier telt kennelijk de eigen vrijheid zwaarder dan die van een minderheid. De Utrechtse historica Annelien de Dijn pleit in een vuistdikke en goed leesbare studie over 2500 jaar denken over vrijheid voor een herstel van het evenwicht tussen individu en samenleving.

Continue reading