De Wonderbaarlijke Veerkracht van het Liberalisme

John Locke 1632-1704

Het liberalisme heeft betere tijden gekend. Voor het eerst in de 21ste eeuw zijn er minder democratieën dan autoritaire regimes in staten met meer dan 1 miljoen inwoners. Zelfs in democratieën eroderen instituties. In bijna elke democratie ondermijnen immers populisten, ter linker- en rechterzijde, liberale instituties als het parlement en de rechtspraak. Minstens zo treurig is dat autoritaire regimes als Rusland en China Westerse regeringen proberen te ondermijnen en de populisten opstoken via sociale media. Tot overmaat van ramp heeft een liberale wensdroom als globalisering ongelijkheid meer vergroot dan ons lief is. Met al deze verontrustende ontwikkelingen zou men zich bijna gaan afvragen of het liberalisme nog wel een toekomst heeft.

Continue reading

De erfenis van Donald Trump

Tot nu toe zijn Amerikaanse presidenten altijd bereid geweest om hun verlies toe te geven nadat alle stemmen waren geteld en juridische problemen waren opgelost. Donald Trump heeft dit niet op kunnen brengen. Hij voerde niet alleen rechtszaken tegen de uitslag maar begon toen hij die verloor, zelfs Republikeinse politici in de swing states onder druk te zetten. Zo bestond hij het om de keurige stemmenteller in de staat Georgia, Brad Raffensperger , tot volksvijand te verklaren terwijl de beste man zich gewoon aan de regels had gehouden. Ook de gouverneur van Arizona, die eveneens de wet toepaste, had volgens Trump zijn eigen staat ‘verraden’. De gouverneur van Georgia, Brian Kemp, kreeg de huid vol gescholden toen hij weigerde om de per brief uitgebrachte stemmen te controleren aangezien daar geen enkele reden voor was. Trump heeft geen enkele boodschap aan democratie noch rechtsstaat.

Continue reading

ABP moet kiezen voor een professioneel bestuur

Het bestuur van het ABP heeft het besluit genomen om de premie te verhogen in 2021. De twee andere draaiknoppen zoals het verlagen van de ambitie en korten blijven echter onaangeroerd. Door akkoord te gaan met het onrealistische ambitieniveau dat sociale partners in de Pensioenkamer bekokstoven en actief te lobbyen voor lossere pensioenkorting-regels zet het bestuur de traditie voort van pappen en nathouden. Er is veel waarover het ABP bescheiden kan zijn: desastreus rentebeleid, met risico overladen herstelplannen en frequent uitstel van zowel premieverhoging als kortingen. De situatie is zo ernstig dat er alle reden is om het governance model van het ABP te hervormen. Sociale partners die dit heilloze beleid hebben ontworpen dienen echt een minder prominente rol te gaan spelen.

Continue reading

De nieuwe wereldorde dwingt de EU om Polen en Hongarije te disciplineren

Kunnen EU-lidstaten zoals Polen Hongarije ongestraft hun rechtsstaat uitkleden? Neen, regeringen in de EU die zich niet aan de regels van de rechtsstaat houden handelen in strijd met artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (1992). Dit artikel somt immers de waarden op waarop de Unie berust: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Landen als Polen en Hongarije houden zich dus niet aan het Verdrag. Hoe komt het dat zij hiermee zo lang mee zijn weggekomen? Waarom durven zij het zelfs aan om de begroting van de EU te blokkeren indien de afspraak niet wordt afgezwakt dat landen die zich niet houden aan de regels van de rechtsstaat gekort worden op Europese subsidies?

Continue reading

Zal Biden de eenheid van het Westen kunnen bewaren?

BEIJING, CHINA – AUGUST 18: Chinese Vice President Xi Jinping accompanies U.S. Vice President Joe Biden (R) to view an honour guard during a welcoming ceremony inside the Great Hall of the People on August 18, 2011 in Beijing, China. Biden will visit China, Mongolia and Japan from August 17-25. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Veel Nederlanders denken dat als Joe Biden de nieuwe president van Amerika wordt alles weer goed zal komen. Zij hebben het beleid van Donald Trump als een nachtmerrie ervaren en denken dat Europa met Biden weer opgelucht adem kan halen en de trans-Atlantische betrekkingen weer kunnen worden hersteld. Ik vrees dat dit wensdenken is. Vanuit Europees perspectief is Biden om tal van redenen de gedroomde kandidaat maar dat geldt niet voor het China-beleid van de Democraten. Dat beleid is zo mogelijk nog agressiever dan dat van de Republikeinen en heeft de potentie om Europa en de VS uit elkaar te spelen.

Continue reading

Van alle zieke presidenten acteert Trump het beroerdst

President Donald Trump is eigenlijk in elk opzicht ‘larger than life’. Die term laat zich niet zo gemakkelijk vertalen. ‘Groter dan het leven’ is een directe vertaling maar daar worden we niet veel wijzer van. In de Angelsaksische wereld wordt deze kwalificatie vooral gebruikt om het unieke karakter van een persoon te benadrukken. Bij Trump past bijna altijd de overtreffende trap. Hij is niet groot, groter maar groots. Zo beschouwt hij zichzelf als de grootste dealmaker uit de geschiedenis. Alles is over de top.

Continue reading

Over Onwaarheid en Onwaarachtigheid

Wij leven in een tijd waarin feiten en meningen vaak door elkaar heen lopen. Sommige mensen bezondigen zich hieraan zonder dat zij dit zelf doorhebben. Zij presenteren onwaarheden als waarheden omdat zij er daadwerkelijk van overtuigd zijn dat het hier feiten betreft. Zij spreken onwaarheden maar zijn zich daar niet van bewust. Zij debiteren dus op een waarachtige wijze onwaarheden. Zij zijn bijvoorbeeld overtuigd dat G-5 zendmasten ziektes veroorzaken. Hoewel er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek voorhanden is om deze stelling te staven houden zij er toch aan vast omdat zij ervan overtuigd zijn dat nieuw onderzoek hun claim zal bevestigen. Zij spreken dus onwaarheid maar geloven zelf dat zij niet liegen.

Continue reading

Hoe kunnen we Big Tech temmen?

Deze week ontvangen Tim en Arend Jan niemand minder dan Marietje Schaake. Schaake was tien jaar lid van het Europees Parlement voor D’66. Tegenwoordig is zij Directeur van het Cyber Policy Institute van Stanford University en columnist van FT en NRC-Handelsblad. Is het wenselijk dat informatienetwerken voor het overgrote deel in private handen zijn? Heeft de staat geen taak op het gebied van veiligheid, doorprikken van fake news en het beschermen van de democratie?